کُردها مراقب باشند...

  • 1395/10/28 - 11:48
مردم امروز کردستان ترکیبی از ماناها، گوتی‌ها، کاسی‌ها، مادها، آشوری‌ها، سومریان، اورارتوها، هیتی‌ها، میتانی‌ها و دیگر اقوام هستند. به نظر می‌رسد همین گزینه منطقی و عاقلانه باشد. البته با این سخن، دیگر مجالی برای آریایی‌گرایی و توهمات نژادی باقی نخواهد ماند.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ در هر قوم، گروه، طایفه و ملتی انسان‌های خوب و بد وجود دارند. قوم کُرد نیز که در ناحیه‌ای وسیع از ایران و عراق و ترکیه و سوریه زندگی می‌کنند، از این امر مستثناء نیستند. اگر در تاریخ این قوم مطالعه کنیم، بسیاری از افراد صالح و باشرف را می‌بینیم که البته افرادی مزدور و بی‌شرف نیز در مقابل آنان وجود دارند.

کافی است در کانال‌ها و گروه‌های کردی در شبکه‌های اجتماعی گَشتی بزنیم. درخواهیم یافت که افرادی -اکثرا فریب‌خورده- مدام در این بوق می‌دمند که «ما کردها از نژاد پاک آریایی هستیم». یا «ما کردها از نسل قوم ماد هستیم» و از این قبیل پیام‌هایی که مصداق بارز چاخان کردن و هندوانه -بلکه کدو- زیر بغل جوانان گذاشتن است. پیام‌هایی که هدف آن تخدیر ذهن جوانان با افیون‌ِ فکری است. با این رفتارها در دیگران حس برتری و تفوّق ایجاد می‌کنند که هدف نهایی آن نیز تشکیل کشور واحد کردستان (Kurdistan) و تجزیه خاورمیانه (به ویژه تجزیه ایران) و تسلط بر جان و مال و ناموس مردم کُرد است. آنانی که از پشت پرده پان‌کردیسم و جریانات نوزرتشتی فعال در کردستان آگاهند، به خوبی می‌دانند که این پروژه از ریشه یک پروژه صهیونیستی است که اسناد و شواهد متعددی آن را اثبات و تأیید می‌کنند. هرچند ملت کُرد به ویژه در ایران اکثراً هوشیار و بیدارند. لیکن همان اقلیت مزدور و فریب‌خورده نیز باید بیدار شوند. لذا این نوشتار، به بخشی از پروژه بیداری و افشای پشت پرده‌ی نژادگرایی پان‌کردیسم می‌پردازد.

پرسش: آیا کردها بازماندگان قوم ماد و از نژاد پاک آریایی هستند ؟!

ابتدا باید بدانیم منظور از نژاد آریایی چیست؟ همان طور که پیشتر توضیح داده شد، امروزه در محافل علمی دنیا، چیزی به نام نژاد آریایی مطرح نیست. بلکه واژه آریایی برای تقسیم‌بندی‌های زبانی به کار برده می‌شود، نه امور نژادی. اگر امروز کسانی ادعا کنند که ما از نژاد آریایی هستیم، بیش از هر چیز به یک جوک و شاید یک سخن احمقانه شبیه باشد، تا یک امر واقعی. هر چند هویت قومی یک امر کاملا جبری است و هیچ کس با اختیار خود کُرد یا تُرک یا عرب نشد. بلکه همه این تقسیم‌بندی‌ها اموری جبری و غیراختیاری اند.[1]
همچنین با مطالعه تاریخ درمی‌یابیم که در منطقه کردستان، اقوام متعددی زندگی می‌کردند. بهتر است بگوییم منطقه کردستان، اصالتاً قلمرو اقوام غیرآریایی است. از عصر پارینه سنگی (مربوط به 40 هزار سال پبش) نیز آثاری در منطقه کردستان یافت شده است که نشانگر قدمت زندگی در این منطقه است (حتی پیش از زمانی که موضوعی با عنوان آریایی وجود داشته باشد).[2] از دیگر اقوام غیرآریایی که در غرب زاگرس زندگی می‌کردند، کاسی‌ها (Kassites) بودند که بعدها به مناطق دیگر از جمله نواحی داخلی ایران و حاشیه جنوبی دریای مازندران کوچیدند. این قوم از جهت علمی جزو اقوام غیرآریایی شمرده می‌شوند.[3] قوم دیگری که در منطقه کردستان زندگی می‌کردند، ماناها (Mannaeans) بودند. مرکز این قوم، شهر ایزیرتو (Izirtu) حوالی سقّز کنونی (در کردستان امروزی) بوده است.[4] جالب است که این قوم، زیر مجموعه اقوام هندواروپایی (آریایی) شمرده نمی‌شد.[5] همچنین گوتی‌ها (Guttians) نیز یک قوم غیرآریایی (ناآریا) بودند که در گستره وسیعی از زاگرس و شرق بین النهرین زندگی می‌کردند که مرکز اصلی جمعیت آنان در کردستان امروزی بود.[6] گوتی‌ها از لحاظ قومیتی و زبانی با ایلامیان قرابت داشتند. آنها دارای خط و تمدن بودند. حتی مشهور است که از اقوام سامی شمرده می‌شدند.[7] دارای قدرت و توان جنگندگی بالایی بوده و برای مدتی، گستره وسیعی از بین النهرین را در تسلط خود درآورده بودند.[8] روشن است که اقوم ریز و درشت دیگری نیز در منطقه کردستان زندگی می‌کردند. برای نمونه آشوری‌ها مدت‌ها این منطقه را تحت تصرف خود داشتند، یا حداقل به این مناطق لشکرکشی‌هایی داشتند. حتی در کردستان عراق (شرق و شمال کشور عراق) و کردستان ترکیه (جنوب ترکیه) از عصر باستان، اقوام متعددی چون آشوریان، سومریان، اورارتوها، هیتی‌ها، میتانی‌ها و... زندگی می‌کردند.

پرسش: پس تکلیف این اقوام چه شد؟!

می‌دانیم که این اقوام و گروه‌ها که همگی ناآریا (غیرآریایی) بودند، همگی دارای هنر، تمدن و نظام اجتماعی و سیاسی بودند. خوب اگر بگوییم که مردم امروز کردستان از نژاد خالص آریایی یا از نژاد پاک آریایی هستند، پس این سؤال پیش می‌آید که اقوام پیشین چه شدند؟!!
- یا همگی به صورت مطلق، کوچ کردند و خانه و کاشانه خود را رها کردند! که چنین چیزی در تاریخ ثبت نشده و دلیلی هم نداشته که چنین امری رخ دهد.
- یا همگی توسط آریاییان قتل عام شدند. چنانکه دیگر هیچ گروهی از گروه‌های پیشین باقی نماند و نسل آن اقوام به طور مطلق از روی زمین محو شد!!!
- یا اقوام پیشین با اقوام آریایی (به ویژه مادها) ترکیب شدند و مردم امروز کردستان ترکیبی از ماناها، گوتی‌ها، کاسی‌ها، مادها، آشوری‌ها، سومریان، اورارتوها، هیتی‌ها، میتانی‌ها و دیگر اقوام هستند. به نظر می‌رسد همین گزینه منطقی و عاقلانه باشد. البته با این مورد، دیگر مجالی برای آریایی‌گرایی و توهمات نژادی باقی نخواهد ماند.

پی‌نوشت:

[1]. بنگرید به: «توهم برتریِ نژادی!» و «نادرستی فرضیه‌های نژادی»
[2]. آموزگار، ژاله؛ حریریان، محمود؛ ملک شهمیرزادی، صادق؛ میرسعیدی، نادر (1388)، تاریخ ایران باستان (دوره چهارجلدی)، تهران، انتشارات سمت، ج1، ص 30-31.
[3]. بهزادی، رقیه (1382)، آریاها و ناآریاها در چشم انداز کهن تاریخ ایران، چاپ اول، تهران ، انتشارات طهوری، ص 25-26 ؛ بیات، عزیزالله (1369)، کلیات تاریخ و تمدن ایران پیش از اسلام، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، ص 14-15 ؛ گیرشمن، رومن (1388)، ایران از آغاز تا اسلام، ترجمه محمد معین، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، ص 54-57.
[4]. بهزادی، همان، ص 21-22.
[5]. فرای، ریچارد نلسون (1373)، میراث باستانی ایران، ترجمه مسعود رجب نیا، چاپ سوم، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، ص 44-45.
[6]. گیرشمن، همان، ص 31.
[7]. قديانى، عباس (1387)‏، فرهنگ جامع تاريخ ايران‏، چاپ ششم، تهران‏، انتشارات آرون‏، ج 2، ص 722-723.
[8]. کامرون، جورج (1365)، ایران در سپیده­دم تاریخ، ترجمه حسن انوشه، چاپ اول، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی،  ص 35 ؛ گیرشمن، همان، ص 44.

تولیدی

دیدگاه‌ها

عجیب است که این سایت ضد ایرانی که تجزیه طلب های ترک (تورک) و عرب آن را اداره میکنند و در آن جولان می دهند به فکر مقابله به تجزیه طلب های کرد افتاده است.

1. گفتار این مقاله (کُردها مراقب باشند...) بر اساس اسناد، شواهد و قرائن تاریخی و باستان‌شناسی است. پذیرش حقایق، صد البته نیاز به شجاعت و عقلانیت دارد. کافی است انسان لجبازی را کنار بگذارد. 2. دروغگویی و اتهام‌زنی شما نسبت به نویسندگان سایت (که یقینا شناختی از آنان ندارید و بدون داشتن آگاهی، داوری میکنید) خود نشانه ضعف منطقی و روحیه لجبازی شماست. همانطور که در نوشتارهای پیشین نیز روشن بود. 3. در این سایت، مقالاتی درنقد پان‌ترکیسم، پان‌عربیسم و دشمنانِ سرزمینیِ ایران نوشته شده است. که میتوانید مراجعه کنید. لذا باز هم سخن شما -جناب ناشناس!- مصداق تهمت و دروغگویی است. 4. اگر مرد منطق و عقلانیت هستید، دیدگاه خود را به صورت مستند و مستدل بیان کنید. و اگر نیستید، پس به همین شیوه ادامه دهید.

شما چه سررشته ای از باستانشناسی دارید؟

چطور نژاد سامی و عرب و ترک و یهودی و آشوری و.... وجود دارد ولی نژاد آریایی وجود ندارد؟؟؟؟؟؟کردها خود را آریایی میدانند شما چه کاره هستید که به کردها میگویید آریایی نیستید؟؟؟چرا با وجود اینکه بسیاری در دنیا عرب نیستند ولی عرب زبانند و یا ترک نیستند ولی ترک زبانند به آنها نمیگویید که عرب و ترک نیستید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

جناب ناشناس، ملاک حقیقت، رگ‌های برافروخته گردن شما نیست. پس آرام باشید و عجولانه رفتار نکنید. 1. اگر متن مقاله را خوانده بودید (که بعید است خوانده باشید) متوجه می‌شدید که «اقوام پیشین با اقوام آریایی (به ویژه مادها) ترکیب شدند». کسی نگفت آریایی وجود ندارد یا نسلشان منقرض شده، بلکه حرف در این است که اقوام با هم ترکیب شدند. این یک امر کاملا عقلانی، روشن و مشخص است. 2. اینکه کردها خود را آریایی میدانند هم سندی بر آریایی بودن کردها نیست. چه بسیار افرادی که خود را "چیزی" میدانند که نیستند. پس منطقی فکر کنید و تابع احساسات نباشید.

بله ملاک تفسیرهای صهیونیستی و اسراییلی است که اقوام سامی و متحدان تورک آنها بر همه برتری دارند و منطقه باید به سود ترک ها و عرب ها و سامی ها تصفیه نژادی شود.البته بعد صهیونیست ها آنها را هم قتل عام یا آواره می کنند.

ناشناس نظرت نژادپرستانه و نادرسته

وصیت نامه حضرت امام راحل عظیم الشان را بخوان آنجا هم از نژاد آریایی و هم از عرب سخن میگوید.

سند ارائه کنید.

معلوم میشود وصیت نامه امام (ره) را نخواندی

قرار شد که سند ارائه کنید. چون امام خمینی (ره) چندین وصیت با چند عنوان داشتند. یکی از آنان وصیت نامه مشهور به «الهی سیاسی» است که منظور شما یحتمل به همین است. در این وصیت نامه، امام نه تنها به مباحث نژادگرایی و ارزش نژاد اشاره نکردند، بلکه دقیقاً همه نژادها را برابر دانستند. متن کلام ایشان: «وبدانید که نژاد آریا و عرب از نژاد اروپا و امریکا و شوروی کم ندارد و اگر خودی خود را بیابد و یأس را از خود دور کند و چشمداشت به غیر خود نداشته باشد، در درازمدت قدرت همه کار و ساختن همه چیز را دارد. و آنچه انسانهای شبیه به اینان به آن رسیده‌اند شما هم خواهید رسید به شرط اتکال به خداوند تعالی و اتکا به نفس، و قطع وابستگی به دیگران و تحمل سختیها برای رسیدن به زندگی شرافتمندانه و خارج شدن از تحت سلطه اجانب.» میفرمایند آریاییها و عربها چیزی از دیگران کم ندارند. بلکه با اتکا به خدا میتوان از غرب جلو زد. آیا شما از این کلام، برتری نژادی را برداشت میکنید؟

اتفاقا اهل تسنن هم میگویند شیعه و شیعه گرایی محصول توطئه یهودیان است.

اولا سخن شما بی‌ربط است و هیچ پیوندی با این صفحه ندارد (امیدوارم قصدتان به انحراف کشیدن بحث نباشد). ثانیاً اهل‌تسنن چنین چیزی نمی‌گویند. بلکه تنها تکفیری‌های به ظاهر سنّی این را می‌گویند.

آقای ناشناس !!!!!!!!!!!!!!!! این شیعه هست که امروز در 2 جنگ نابرابر، اسرائیل را به خاک سیاه نشاند. در حالیکه اهل تسنن و رهبران مدعی تسنن، از جمله عربستان و ترکیه مانند کبک سر در برف کرده بودند. الان دنیای اهل سنت ده ها سال هست که سر قضیه اسرائیل به نتیجه نرسیده و هر روز داره بیشتر تو لجن فرو میره ! ولی این شیعه (حزب الله) هست که در 2 جنگ پایه های اسرائیل رو به لرزه درآورد و جنگ بعدی هم نابودی اسرائیل رو تماشا کنید. (شما فقط تماشاگر هستید عزیز من! نه بیشتر! این ما هستیم که اسرائیل رو نابود میکنیم !) ضمناً توطئه یهود یعنی غصب خلافت از مولا علی (ع) توسط یک عده ملعون ! لعنت خدا بر صهیونیسم. لعنت خدا بر غاصبین خلافت. لعنت خدا بر قاتلین حضرت فاطمه. لعنت بر کسانی که به اسلام خیانت کردن.

عجب.گویا شما نمیدانید که ما در سالهای گذشته با وجود همین شیعه بودنمان و نفوذ و قدرت داشتن علما بحرین شیعه و عراق شیعه و بادکوبه شیعه و هرات شیعه و البته بسیاری سرزمین های دیگر را از دست دادیم.موضوع شیعه نیست بلکه موضوع ایرانیت و تشیع و ولایت فقیه است که با هم عجین شده ند.

خدمت شما پانعربها و پانترکهای عزیز باید عرض کنم که نژاد ترک و عربی هم وجود ندارد. این بازی ها که پشت نقاب اسلام گرایی مخفی شوید و به کرد و فارس توهین کنید دیگه خیلی وقته لو رفته. نژاد ترک؟ کدام نژاد ترک؟ این نژاد ترک چرا در اسیای میانه چشم بادامیه و در غرب ترکیه رومی و یونانی و در قفقاز کله پخ و اروپایی؟ و نژاد عرب! این نژاد پاک عربی کدام است؟ منابع غربی رسما اعلام کردند هر کس عربی حرف بزند را عرب می دانیم یعنی عرب را زبانی می داند نه تباری! حالا می رسیم به نژاد پاک عربی که در قاره افریقا جنبش های نوظهور و قوی ضد عربی طوارق و امازیق و بربرها در حال رشده . قبطی ها نیز خود را عرب نمی دانند کردها خواهان تجزیه عراق و سوریه و مارونی ها خواهان تجزیه لبنان هستند. پیامبر اسلام هم عرب اصیل و بدوی نبود. از 124 هزار پیامبر فقط 4 نفر عرب بودند. این نژاد پاک عربی کوش پس؟ تو و تمام قوم پرستان مثل تو مشکلتان با آریایی است نه با نژادپرستی. چقدر بده یک مشت نژادپرست بخواهند برای ما درس عدم قوم گرایی بدهند. آریایی وجود دارد و اگر اقوام ترکیب شده در مورد همه مصداق دارد چون مطالعات نشان داده مصری ها 20 و الجزایری ها 15 درصد عرب هستند. در ترکیه هم مردم 10 درصد ترک هستند خخخخخخ. نژاد بیولوژیک در دنیای امروز ملغا شده و بر اساس شباهت زبانی آریایی و سایر نژادها تعریف می شود. بر این اساس زبان های آریایی شامل تمام زبان های هندی و ایرانی دو میلیارد نفر و ترکها 170 میلیون و عربها 450 میلیون نفر هستند. به طور قطع نژاد انها ممکن است اریایی یا ترک یا عرب نباشد که نیست و حتی ممکن است از نظر تباری یک ترک یونانی تبار و یک عرب اریایی تبار و بر عکس باشد. الان مشکل سایت تو فقط اریایی و کرد و فارس و ایران است و نه نژادپرستی و اسلام. کسی که دغدغه اسلام دارد شروع به فحاشی و تحقیر نمی کند. اگر کوروش جنایت کرد تیمور لنگ و عمر و معاویه عرب هم کردند یکی را نفی می کنی اما از جنایات اقوام خودت چیزی نمیگی.

ما کردها اتفاقا مراقب هستیم تا شما عثمانی پرست ها و سعودی پرستهای نژادپرست در پوشش و در پس نقاب ظاهری اسلام خواهی مردم ما را فریب ندهید. ما کردها بخشی از ملت ایران هستیم اما تو پانترک عثمانی برای ما ملت سازی میکنی؟ اگر کلتی جعلی باشد به یقین اون ملت ترک و عرب است

جناب صادق... به جای عصبانی شدن و خود را به در و دیوار کوبیدن، برای یک بار هم که شده متن مقاله را مطالعه کنید. هدفتان تبیین است یا عقده‌گشایی؟ در این صفحه تنها کسی که سخن از نژاد ترک و عرب و ... به میان آورد، خود شما هستید. در همین سایت مقالات متعدد در نقد پان‌عربیسم و پان‌ترکیسم و ... هم آمده است که گویا نخوانده اید. پس به جای هوچیگری و متهم کردن دیگران، لطفاً مطالعه کنید و از قضاوت عجولانه پرهیز کنید.

من حاضرم برای دفاع از نژاد پاک اریایی خون تمام عربها رو بریزم خون همتون حلاله ما اریایی ها شما رو به بدترین شکل ممکن خواهیم کشت.یا کوروش بزرگ

یا کورش کبیر خخخخخخخخخ قوم کاسیت همون قوم لرکوچک است لرها هم سالهاس با این نژاد آریایی داشتن زندگی میکردن ولی خوشبختانه الان خیلیاشون فهمیدن کاسی یا همون کاسیت هستن و آریایی یک توهمه که بهشون نسبت دادن بقیه لرها هم عیلامی هستند که آریایی ها آخرین پادشاه عیلام باستان رو کشتن هرچند به مرور زمان آریایی عرب ترک و ... هم بین لرها اومدن و لر شدن یعنی فرهنگی لری گرفتن

"مردم امروز کردستان ترکیبی از ماناها، گوتی‌ها، کاسی‌ها، مادها، آشوری‌ها، سومریان، اورارتوها، هیتی‌ها، میتانی‌ها و دیگر اقوام هستند." این ادعا فرقی با ادعای آریایی نداره، برای هر ادعایی باید سند آورده شه.

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.