انوشیروان با هندوستان چه کرد ؟

  • 1392/08/14 - 12:41
پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ انوشیروان در تازش به هندوستان، چنان کرد که مردم برای حفظ جان خود مجبور شدند، دار و ندار خود را تقدیم او کنند. این نمونه ای از غارت سرزمین های همسایه بود.

رفتار انوشیروان دادگر ، پادشاه ساسانی با ملت های همسایه همواره به نحوی خشن و تحقیرآمیز بود. نه تنها در رابطه با همسایگان، بلکه مواجهه ی انوشیروان با نهضت های مردمی ایران زمین نیز بسیار سخت و سرکوب گرانه بود. قتل عام مردم گیلان، قتل عام مردم بلوچستان، شکنجه و اعدام دوستان به صرف توهّم و تردید، صدور حکم اعدام به خاطر ارائه ی دیدگاهی معقول و ... که البته روشن است ملاک رفتارهای خشونت آمیز انوشیروان، آموزه های گاتها [1] و شخص زرتشت [2] بود. گذشته از همه موارد، حمله انوشیروان به هندوستان و غارت آن سرزمین هم جالب توجه است. در تاریخ طبری آمده است که انوشیروان به همراه يكى از سرداران یمنی، سپاهى سوى يمن فرستاد و دستور داد تا هر چه سياه پوست در آنجاست بكشتند. پس از تسلط بر یمن، يكى از سرداران خويش را با سپاهى فراوان سوى جزیره سرنديب هندوستان فرستاد كه سرزمينی پر از جواهرات بود. با پادشاه آن ناحیه پيكار كردند و او را كشتند و آن سرزمین را به تصرف خود درآوردند و مال و جواهر بسيار به غنیمت گرفتند. [3]

ابوعلی بلعمی ، تاریخ نگار ایرانی قرن چهارم هجری در تاریخ مشهور خود، پس از ذکر تازش انوشیروان به سرزمین شام و خراب کردن آنجا می گوید : 

پس نوشیروان را آرزو آمد كه زمين هندوستان لختى او را بود، و آن زمين سرنديب است كه ملوک هندوستان آنجا نشينند. سپاهى بسيار بيرون كرد با سرهنگى بزرگ و بفرستاد. سپاه برفت تا سرانديب و چون به عمان رسيد از آنجا بفرمود كه به راه دريا بشويد و با ملک هندوستان حرب كنيد. ملک هندوستان به نوشروان نامه كرد و رسول فرستاد و از وى صلح خواست، و آن شهرها از هندوستان كه به نزديک عمان است و به ايّام بهرام گور او را بوده بود، آن شهرها همه به نوشروان داد، و نوشروان سپاه از هندوستان بازگردانيد، و با خاقان ترك نيز صلح كرده بود و دختر او را به زنى كرده، و هرمز پسرش از آن دختر خاقان بود.[4]

ناصرالدین بیضاوی، مورّخ ایرانی در قرن هفتم هجری تأیید می کند که انوشیروان، پس از نابود کردن هیتالیان، به سمت هندوستان و چين رفت و با گرفتن مال و ثروت فراوان از آنجا بازگشت. [5] ابن اثیر جزری در « الکامل فی التاریخ » می گوید : 

انوشيروان پس از چيرگى بر شهرهاى يمن به سرنديب پرداخت كه از شهرهاى هندوستان است و سرزمين گوهر مى‏باشد. شاهنشاه ساسانى يكى از سرداران خويش را با لشكرى انبوه به سر نديب فرستاد. او در جنگى كه با پادشاه سر نديب كرد، پيروزى يافت و آن سرزمين را مسخر ساخت و گنجينه‏اى سرشار از گوهرهاى بسيار و كالاهاى گرانبهاى ديگر از آن جا براى انوشيروان برد.[6] در شاهنامه فردوسی نیز چنین آمده است که پس از لشکرکشی انوشیروان به سرزمین الانان (اللانیان)، به هند نیز لشکرکشی کرد:

وزان جايگـــه شاه لشكــر براند
به هندوستان رفت و چندی بماند

به فرمان همه پيش او آمدند
به جان هركسي چاره جو آمدند

ز دريای هندوستان تا دو ميل
درم بود با هديه و اسپ و پيل [7]

پس از اینکه انوشیروان از مردم هندوستان غنیمت های بسیاری گرفت، به او گزارش دادند که بلوچ ها و گیلانی ها سرکشی کردند. انوشیروان از شنیدن این خبر خشمگین شد. و جالب است که در هنگام رجزخوانی چنین گفت:

به ايرانيان گفت الانان و هند
شد از بيم شمشير ما چون پرند

بسنده نباشيم با شهر خويش
همی شير جوييم پيچان زميش

آری ؛ هندیان از ترس جانشان آنچه داشتند و نداشتند به انوشیروان دادگر تقدیم نمودند. «به جان هركسي چاره جو آمدند... » و دادگر باستان نیز  چنین گفت که اللانیان و هندیان از ترس شمشير ما همچون پرند گشتند !!! [‏8] دیگر دلیل علمی و باستان شناسی که می تواند گواهی بر تسلط انوشیروان بر هندوستان باشد، وجود سكه‏ هاى خسرو انوشیروان در نواحی شمال غربی هندوستان است. [9]

پی نوشت :

[1]. بنگرید به مقاله « جنایات اشونان زرتشتی در تازش به ترکستان »
[2]. نگاه کنید به مقاله « خشونت در گاتها ، بر اساس ترجمه موبد رستم شهزادی »
[3]. محمد بن جریر طبری ، تاریخ الرسل و الملوک (تاريخ طبری) ، ترجمه ابو القاسم پاينده‏ ، انتشارات اساطير ، تهران‏ چاپ پنجم 1375 ، ج ‏2 ص 705
[4]. ابوعلی بلعمی ، تاریخنامه طبری ( مشهور به تاریخ بلعمی ) ، انتشارات سروش ، تهران ،‏ چاپ دوم 1378 ، ج 2 ص 737 
[5]. ناصر الدين بيضاوى ، نظام التواريخ‏ ، ناشر: بنياد موقوفات دكتر محمود افشار ، تهران‏ ، چاپ اول 1382 ، ص 48   
[6].  ابن اثير جزرى ، تاريخ كامل بزرگ اسلام و ايران / ترجمه‏ عباس خليلى، ابو القاسم حالت‏، ناشر: مؤسسه مطبوعات علمى‏، تهران‏ 1371 ، ج 5 ص 69 
[7]. شاهنامه فردوسی ، ناشر : مؤسسه نور ، تهران ، بر اساس نسخه چاپ مسکو ، صفحه 1046 ، در فهرست : "سزا دادن كسرى الانان و بلوچيان و گيلانيان را" از بیت 37898 به بعد...
[8]. میترا مهرآبادی، شاهنامه کامل فردوسی به نثر پارسی، انتشارات روزگار، تهران، ج 3 ص 252 
[9]. آرتور كرستين سن، ايران در زمان ساسانيان، ترجمه ی رشيد ياسمى‏، ناشر: دنياى كتاب‏، تهران، چاپ ششم 1368، ص 583

دیدگاه‌ها

واقعا برای شما متاسفم مگر محمود غزنوی 17 مرتبه تحت عنوان جهاد هندوستان را غارت و چپاول نکرد؟ مگر نادر شاه افشار به هندوستان حمله نکرد؟ درهمه ی این یورش ها مردمان بسیاری بیشتر هندی ها کشته شدند، فقط پارس ها بدند؟هپتالیان نیز از دشمنان دیرینه ی ایران بوده و بسیاری از سرزمین های مارا غصب کرده وبسیار به ما یورش می بردند و گروگانی هم از ما داشتند،مردان بزرگ همواره مورد اتهام زنی بوده اند شما به نام دیانت مردم را از افتخارهایشان زده می کنید.

یادشان گرامی !!!!

به درستی مشخص نیست که شان نزول مقاله فوق چه بوده ؟ در تاریخ ازین تاخت و تاز ها بسیار بوده ، هر کجا شاهی احساس قدرت میکرد از چپاول سایر ملل کوتاهی نمیکرد ، گرفتن غنیمت و جزیه از سایر ملل جز احکام اساسی قران و اسلام است ! روایت است که پیامبر اسلام همیشه ارزوی فتح هند و کسب ثروت های ان سرزمین را داشت ! بلاذری مینویسد : ﺑﻪ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﺧﻼﻓﺖ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺍﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ ـ ﺭﺿﯽ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﭼﻮﻥ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﺳﯽ ﻭ ﻫﺸﺖ ﻭ ﺁﻏﺎﺯ ﺳﺎﻝ ﺳﯽ ﻭ ﻧﻪ ﺑﻮﺩ، ﺣﺎﺭﺙ ﺑﻦ ﻣﺮﻩ ﻋﺒﺪﯼ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﻋﻠﯽ – ﺭﺿﯽ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻟﺸﮑﺮ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺣﺪﻭﺩ ﮐﺸﯿﺪ ﻭ ﭘﯿﺮﻭﺯ ﺷﺪ، ﻏﻨﯿﻤﺖ بﺴﯿﺎﺭ ﻭ ﺑﺮﺩﻩ ﺑﯽﺷﻤﺎﺭ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﻫﺰﺍﺭ ﺑﺮﺩﻩ ﻣﯿﺎﻥ ﯾﺎﺭﺍﻥ ﺧﻮﯾﺶ ﭘﺨﺶ ﮐﺮﺩ ... جهت مطالعه بیشتر به این لینک مراجعه کنید http://parssea.org/?p=293 در تاریخ طبری نیامده که گیلانی ها و بلوچ ها سرکشی کردند بلکه گفته ترک ها به دیار انوشیروان حمله کردند و انوشیروان به عاملان خویش گفت که در مقابله از عدالت به در نروند و در هیچ مورد به خلاف ان کار نکنند و خداوند به سبب این عدالت انوشیروان ترکان را از دیار وی برگردانید و به جنگ و خونریزی حاجت نیفتاد ...

شیرین ! اگه تعصب بهت اجازه بده می بینی که انوشیروان خدای تازش و قتل و غارت و تجاوزگری بود که این رفتار رو مستقیم از زرتشت به ارث برده بود !!!! خانم ماله کش ! خوبه که واسه حفظ آبروی انوشیروان مجبوری اون رو با اعراب مقایسه کنی !!!!! آره دیگه ! انوشیروان رو با اعراب مقایسه کن شاید اعتبارش حفظ بشه ! خانم بی سواد !!! فتوح البلدان بلاذری رو خود سنی ها هم قبول ندارن ! چون بلاذری به ضعف حافظه و مشکلات روحی روانی و عقده ی حقارت دچار بود ! کتابش بیشتر یه کتاب داستان ساختگیه . نه شیعه و نه سنی قبولش نداره ! تو میگی حارث بن مره عبدی سال 39 به هند لشکر کشید ؟؟؟؟؟؟ عقل هم چیز خوبیه ! بهت میگم بنگ مختو خراب کرده قبول نمی کنی !!! حارث بن مره عبدی سال 37 تو عراق کشته شد !!! چطوری سال 39 به هند لشکرکشی کرد ؟؟؟ نکنه روحش بود ! قبل از حرف زدن یه خورده اون مغزتو به کار بنداز و این قدر به حرف یه مشت جاعل تاریخ توجه نکن !!! استاد فخرایی شرمنده ! هرچی میخام با این شیرین یه جور دیگه حرف بزنم نمیشه !!!! درباره قتل عام مردمک گیلان و بلوچستان هم اساتید اسنادش رو ارائه کردن !!! برو تو همون مقاله ببین !

زرتشتم از ادیان الهیه.این کاری که شما میکنین هیچ فرقی با وهابیت نداره

انوشیروان و حمله به هند .......... ببینید من طرفدار انوشیروان نیستم . ولی بعضی وقتا لازمه برای زمین زدن باطل به جایی لشکرکشی کرد. یعنی از نگاه من فتح یک سرزمین به دست یک عقیده برتر لازم هست. اما جنایت خوب نیست. میشه بدون جنایت هم جایی رو فتح کرد. حالا اینکه انوشیروان هند رو غارت کرد به نظر من شاید کار خوبی نبود اما اگر انوشیروان یه چیز بهتری مثل باور درست ( عقیده سالم ) یا امنیت یا نجات رو برای مردم به ارمغان بیاره اون وقت میشه کارش رو خوب دونست . البته من طرفدار انوشیروان نیستم . ولی من همین حرفرو درباره حمله اعراب به ایران هم قبول دارم .

حمایت انوشیروان، ناشی از ترس و احساس درونی انسان به قوی‌پرستی بوده و هم ناشی از میل او به همکاری با سلطه‌گران (یا حمایت از خاطره تاریخی آنان) برای دستیابی به قدرت و ثروت بیشتر و پی‌ریزی شکل تازه‌ای از سلطه بر انسان. اینچنین است که هر اندازه یک شخصیت سلطه‌گر، خشن‌تر، متجاوزتر و بی‌رحم‌تر بوده باشد، در میان مردمان خود، محبوب‌تر و مشهورتر نیز هست!!!! بجای اینکه از رفتارهای انوشیروان و دیگر پادشاهان ساسانی و هخامنشی درس بگیریم و تجاوز گری نکنیم متاسفانه به آنها افتخار میکنیم!!!! این نشانه بی خردی است

سلام و تشکر از بابت مطالب خوب شما ***

یکی از اصلی ترین منابع درآمدی دولت ساسانی غارت کشورهای دیگه بود. کلاً منابع درآمد ساسانی ها : درآمدهای دولت ساسانی : 1. باجهای شخصی (مالیاتی که هر شخص باید می داد.) 2. مالیات اراضی (یک ششم تا یک سوم از محصولات کشاورزی و ...) 3. هدایا 4. معادن طلا ، که مال طلا بود. 5. عوارض گمرکی 6. غنائم جنگی که این مورد آخری بیشترین نقش رو داشت !!! حمله و غارت و چپاول دیگر سرزمین ها ................

یکی از اصلی ترین منابع درآمدی دولت ساسانی غارت کشورهای دیگه بود. کلاً منابع درآمد ساسانی ها موارد زیادی بود مخصوصاً غنائم جنگی و باج و خراج که این مورد بیشترین نقش رو داشت !!! حمله و غارت و چپاول دیگر سرزمین ها

این چرت پرت ها واطلاعات غلط چیه انوشیروان دادگرمعروف به عدالت بوده هنوزم توتمام کشورهای اطراف تو حتی داستانهایشان وفیلمهای تاریخیشان به نیکی ازاویادمیکنن اگه اعراب سرکوب کرده بخاطراین بوده اعراب وحشی وغارتگر بودن وهمیشه به ایران یورش میبردن وغارت میکردن وقتل عام میکردن شهرهای اطراف اعراب ازدست اونا درامان نبودن انوشیروانم بخاطرتینکه درس عبرتی به اونابده تاریخ پادشاهی همانندانوشیروان دیگه به خود ندیده است سلسله ساسانی افتخارایران بوده دردنیا حالا توهرسلسله ای پادشاه نالایق تعدادی بوده ولی انوشیروان معروف به دادگربوده خودتون معنیشومیدونین بهترین پادشاه ساسانی وافتخارایران بوده

چرا جوش میزنی؟ به انوشیروان گفتن دادگر چون مزدکیها رو قتل عام کرد. چون با خونریزیو قتل عام دین زرتشتی رو زنده نگه دشت. موبدان بهش لقب دادگر دادن. وگرنه انوشیروان رو به چه دادگری ؟

برو یکم تاریخ مطالعه کن بعد بیا حرف بزن انوشیروان به دادگری وقانون مداری معروف بوده.روزی سفیر روم به ایران میره درمقابل عظمت ایوان کسری سرتعظیم فرودمیاره یهومتوجه نقصی میشه .نقص به همراهانش میگه.بهش پاسخ میدن مگن که این خانه پیرزنی بوده که حاضربه فروشش نشده وچون شاه نخواست به اوپیرزن ستم کنه اون خانه به همان حال گذاشت این نقص بخاطر اونه.فرستاده میگه بخدا قسم که این نقص بهتر از هرکماله.خسرو انوشیروان به عدالت وقانون مداری پرآوازه بوده داستانهای زیادی دربارش نوشتن.تمام دنیا هنوز به عدالت انوشیروان دربارش صحبت میکنن.حتی توفیلمهای تاریخیشان.شما اطلاعات نداری مطلب الکی درباره کسی ننویس ومردم گمراه نکن.توپیام بالا شمااشاره به هند کردید ومن اشاره به جنگ با اعراب کردم خواستم به همه ثابت کنم که اطلاعات تاریخی نداری تنبیه اعراب درزمان شاهپوردوم انجام شده عمدا گفتم خواستم بدونم اطلاعات تاریخی داری جواب منو بدی یانه که متوجه شدم

پسر تو رو چه به تاریخ؟! این همه ور زدی یک سند خشک و خالی هم تو نوشته ت نیست! آخه چی میفهمی از تاریخ ؟! انوشیروان به دادگری معروف بوده؟؟؟ هیتلر هم هنوز برای خیلی ها به عدالت معروف هست! چنگیز هم! اون داستانی که نقل کردی هم نشون میده چقدر از تاریخ پرت هستی! نابغه!!! همه جای دنیا اول نقشه رو میکشن! بعد ساختمون می‌سازن! اما مث اینکه این انوشیروان شما اون قدر درب و داغون بود که اول ساختمون رو شروع میکنه بعد نقشه و پلان رو می‌کشه!!! این انوشیروان نمیتونست اول حدود و ثغور کاخ خودش رو معلوم کنه؟ بعد نقشه بکشه و بعد شروع به ساخت کنه؟ داستانی که نقل کردی اصلا با عقل جور درنمیاد! توهم پردازی هست! مطالعه کن! عقلتو به کار بنداز

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.