داریوش کبیر و سرکوب مردم معترض ماد

  • 1395/05/24 - 23:20
داريوش شاه گويد: مردی مادی به نام فرورتيش برخاست. چنين به مردم گفت که من از نسل هوخشتر هستم. پس، مادها نسبت به من نافرمان شدند به فرورتيش گرويدند، او در ماد شاه شد. داريوش شاه گويد: سپاه پارسی و مادی که تحت فرمان من بود کم بود. پس از آن من سپاه فرستادم. چنان به آنها گفتم: آن مادها را که خود را از آن من نمی‌خوانند بزنيد... اهورا مزدا مرا ياری کرد. به خواست اهورامزدا سپاه من، نافرمانان را بسيار بزد...

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ داريوش بزرگ، شاه هخامنشی، به استنادِ ادعاهایِ باستانگرايان، يكی از نقاط اوج در تاريخ ايران باستان است. كتيبه بيستون، كه به دستور او بر سينه‌ی كوهی در حوالی كرمانشاه نگاشته شده، گويای حقايق بسياری از باورها و رفتارهای حكومت آرمانی هخامنشيان است. بخشی از آن را مرور ميكنيم. در این کتیبه، پیرامون نارضایتی مردم ماد از حکومت هخامنشی و قیام آنان علیه حاکمیت داریوش آمده است:

داريوش شاه گويد: مردی مادی فرورتيش نام در ماد برخاست. چنين به مردم گفت که من از تخمه هوخشتر هستم. پس از آن مادها که در کاخ او [ بودند ] نسبت به من نافرمان شدند به سوی آن فرورتيش رفتند (گرويدند) او در ماد شاه شد. داريوش شاه گويد: سپاه پارسی و مادی که تحت فرمان من بود کم بود. پس از آن من سپاه فرستادم. ويدرن نام پارسی بنده من او را سرکرده آنان کردم. چنان به آنها گفتم: آن سپاه مادی را که خود را از آن من نمی‌خواند بزنيد... اهورا مزدا مرا ياری کرد. به خواست اهورا مزدا سپاه من آن سپاه نافرمان را بسيار بزد... (كتيبه بيستون، ستون 2، بند 5-6).[1]

در ترجمه انگلیسی این متن می‌خوانیم:

 King Darius says: A certain Mede named Phraortes revolted in Media, and he said to the people: 'I am Khshathrita, of the family of Cyaxares.' Then did the Medes who were in the palace revolt from me and go over to Phraortes. He became king in Media.
King Darius says: The Persian and Median army, which was with me, was small. Yet I sent forth an[other] army. A Persian named Hydarnes, my servant, I made their leader, and I said unto him: 'Go, smite that Median host which does not acknowledge me.' Then Hydarnes marched forth with the army. When he had come to Media, at a city in Media called Maruš, he gave battle to the Medes. He who was chief among the Medes was not there at that time. Ahuramazda brought me help: by the grace of Ahuramazda my army utterly defeated that rebel host. On the twenty-seventh day of the month Anamaka [12 January 521] the battle was fought by them. Then did my army await me in a district in Media called Kampanda, until I came into Media.[2]

اما چند نکته:

- قیام فرورتیش (Fravartiš) علیه داریوش، یک قیام مردمی بود. در کتیبه می‌خوانیم که فرورتیش، دعوت خود را از "مردم" شروع کرد: «udapatatâ Mâdaiy kârahyâ avathâ» یعنی او به مردم ماد چنین گفت... واژه kârahyâ به معنی "مردم" است.[3] در ادامه نیز آمده است: مردم ماد (به پارسی هخامنشی: kâra Mâda) با او همراه شدند. در نتیجه او در میان مادها به پادشاهی رسید (Fravartim ašiyava hauv xšâyathiya abava Mâdaiy). از دیگر سوی، داریوش خود می‌گوید که آن دسته از مادها که طرفدار من بودند، در اقلیت بودند. و از میان مادها تعداد اندکی به سپاه من ملحق شدند.

- قیام مادها در اعتراض به هر چه که بود (و در متن کتیبه هم به آن اشاره نشده) سرکوب شد. لشکر داریوش، معترضین را به تعبیر کتیبه، "بسیار زدند". داریوش هم میگوید آنچه کردم به کمک و اراده اهورامزدا بود.

اکنون آیا به راستی، داریوش حق داشت چنین رفتار کند؟ آیا خشونت، سرکوب و تار و مار کردن معترضین جزو تعالیم اهورامزدا است؟ اگر داریوش چنین نمی‌کرد، چه اتفاقی در ایران‌زمین می‌افتاد؟ آیا ممکن بود که این سرزمین دچار هرج و مرج و سقوط شود؟ آیا برای حفظ شیرازه جامعه باید دست به خشونت زد؟ آیا چنین رفتارهایی از لوازم مدیریت جامعه است؟ قضاوت با خوانندگان.

پی‌نوشت:

[1]. متن كامل كتيبه بيستون، خبرگزاری میراث فرهنگی، ۲۷ آوریل ۲۰۱۱، بازبینی‌شده در ۲۹ ژانویه ۲۰۱۴، ستون 2، بند 5-6.
[2]. بنگرید به: The Behistun inscription (translation), by L.W. King and R.C. Thompson, (The sculptures and inscription of Darius the Great on the rock of Behistun in Persia, 1907 London), by livius.org, Column 2, Chapter 5-6.
[3]. بنگرید به: Scott L. Harvey, Winfred P. Lehmann, and Jonathan Slocum, Old Persian, Linguistics Research Cnter, The College of Liberal Arts, The University of Texas at Austin, Lesson 8, Nomber 40.
در این واژه‌نامه زبان پارسی باستان آمده است:
.kāra - noun; nominative singular masculine <kāra-> the people

تولیدی

دیدگاه‌ها

فرنود(دلیل) شورش مردم ماد را برای شما باز میگویم: اینها همه به شورش بردیای دروغین که گویا از تبار مادها بوده پیوند دارد: بردیای دروغین با بهره‌گیری از نبود کمبوجیه و همچنین آگاهی از راز کشته‌شدن بردیا بدست برادرش ، با کمک شماری از مغان پی ورز و برادرش که در از نگهبانان کاخ‌های شاهی بود، به پایتخت آمد و خود را که به بردیا مانند بود، شاه ایران خواند. گئومات در لِپیب(کتیبه) بیستون بدست داریوش بزرگ سودجویی دانسته است که آرزوی بازپس‌گیری چَمَک (قدرت) و واگذاری آن به خاندان ((ماد)) را در سر می‌پروراند. داریوش بزرگ می‌نویسد: «کسی پیدا نشد تا پادشاهی را از گئوماتای مُغ بازستاند تا آن که من آمدم.».(بنمایه: «جنبش‌های اجتماعی» ‎(فارسی)‎. بنیاد مطالعات ایران. بازبینی‌شده در ۱۰ آبان ۱۳۸۸.). این نشان میدهد که شورش گئوماته کار مغان ماد و مادیان بوده پس بسیار به هنجار است که پس از کشته شدن گئومات مغ، مادیان سربه شورش بردارند و لشگری فراهم آورند تا با داریوش روبرو شوند زیرا داریوش سددرسد آشوبگران را گوش مالی میداد.بگونه بسیار ریزبینانه ای همه انگیزهای شورش در لپیب بیستون آمده، تنها باید پرنگریست.

1- در متن کتیبه > در حوادث مربوط به شورش مردم ماد هیچ حرفی از گئوماته (بردیا) نیست. این که آقای فرشید شورش مردم ماد رو به گئوماته ربط دادن برداشت و ادعای شخصی ایشون هست. اینطوری هر کسی میتونه هر اتفغاق تاریخی رو به هر شکل که خواست تفسیر کنه. 2 - در متن کتیبه رهبر شورش کسی معرفی شده که خودش رو از نسل هوخشتر میدونست. و هیچ ربطی به گئوماته نداره. 3- به نظر من نباید تاریخ رو الکی به تفسیر شخصی بازگو کرد. مردم ماد در زمان داریوش به خواسته های خودشون نرسیدند برای همین شورش کردن و کار داریوش هم درست بود. حالا سرکوب کرد. یا هر کاری که کرد مهم اینه که درست بود.

پس چرا فرسته(پست)مرا نمیگزارید و نمی پراکنید؟؟ چشده پاسخ درخوری برایش ندارید؟؟ مگر هرآنچه را که ما میگذاریم شما بیگمان باید پاسخ گویید؟؟

دیدگاه شما دریافت شد * دربردارنده دو بخش بود. بخش اول تهمت زدن و سخنانی که نشانگر بی‌ادبی و بی‌شخصیتی شما بود و بخش دوم دربردارنده پاسخی که از یک سایت کپی کرده بودید * پاسخ کامنت شما در متن آمده است و پاسخی مفصل‌تر و مستند در اختیار داریم * از همین روی شما را به گفتگو (مناظره) در این زمینه دعوت میکنیم تا مشخص شود چه کسی درست میگوید و چه کسی دروغ * اما مقدمه مناظره این است که شما از نویسنده متن از بابت توهین و تهمتی که زدید عذرخواهی کنید * هرگاه عذرخواهی کردید، دیدگاه شما منتشر شده و پاسخ آن نیز در پی آن ارائه خواهد شد تا روسیاهی برای زغال بماند *

آقای کامبیز (که با اسم‌های مختلف در سایت، ناسزاگویی می‌کنید)، پاسخ ما به متنی که کپی کردید آماده است * انتشار دیدگاه شما مشروط به عذرخواهی از نویسنده مطلب است، از بابت ناسزاگویی‌هایتان. اگر شجاعت عذرخواهی ندارید حرفی باقی نخواهد ماند * کسی که توان عذرخواهی و پذیرش اشتباه را ندارد، از پذیرش هر حقیقت دیگری هم فرار خواهد کرد *

آقای کامبیز، تکرار مکررات و ارسال چندباره یک متن فایده‌ای ندارد * انتشار متنی که (در پاسخ به این مقاله) کپی پیست کردید مشروط به عذرخواهی شما از نویسنده این مقاله است. سپس متن شما به همراه پاسخ منتشر می‌شود * اگر شجاعت عذرخواهی ندارید، پس شجاعت پذیرش حق را هم نخواهید داشت *

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.