اشتراکهای گنابادیه و اسماعیلیه

  • 1391/11/01 - 21:18
فرقه گنابادیه و اسماعیلیه دارای 5 اشتراک عمده هستند که نشان دهنده انحراف شدید این دو فرقه و دوری از مکتب اهلبیت است.
برگ پائیزی

اشتراکهای فرقه گنابادیه و اسماعیلیه:

1-هر دو فرقه به مهدی نوعی معتقد هستند و در حال حاضر دراویش گنابادیه دعای فرج نمی خوانند.

2-هر دو فرقه برای رهبران خود از لفظ قطب و شاه استفاده میکنند.

3-هر دو فرقه زیارت قبور اقطاب خود را واجب میدانند چنانچه قطب فعلی گنابادیه جناب نور علی تابنده در پیام نوروزی87 بر زیارت اقطاب مدفون در بیدخت گناباد تاکیید کرد.

4-هر دو فرقه دارای تشکیلات منسجم و سیاسی تر از سایر فرقه های دیگر عمل میکنند.

5-هر دو فرقه همواره با استعمارگران رابطه صمیمی داشته و وابسته به فراماسونری بوده و می باشند.1

----------------------------------------------------------------------

منابع:

1-ناقوس رسوایی گنابادیه صفحه 25

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.