سرنوشت مزدک و پیروانش

  • 1393/04/18 - 16:39
مزدک پسر بامداد رهبر یک نهضت اجتماعی و یک جریان معترض علیه حکومت ساسانی بود که طرفداران بسیاری در ایران یافت. در نهایت وی و پیراونش به دست انوشیروان (پادشاه زرتشتی ساسانی) سرکوب و قتل‌عام شدند. منابع متعدد تاریخی، تعداد ایرانیانی که به دست انوشیروان کشته شدند را تا یکصدهزار تن نیز بیان کرده‌اند. علاوه بر اینکه کتاب‌هاب مزدکیان نیز به دست موبدان زرتشتی سوزانده شد.

مزدک که بود و سرنوشت او چگونه شد؟

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ خسرو انوشيروان‏ در عصر پادشاهی خود (531-579 میلادی) بسیاری از نهضت‌های اجتماعی را سرکوب کرد. از آن جمله می‌توان به قتل عام مردم بلوچستان و نیز کشتار مردم گیلان و دیلمان اشاره کرد.[1] مزدک پسر بامداد نیز از جمله کسانی بود که نهضتی اجتماعی علیه حکومت قباد (پدر انوشیروان) به راه انداخته بود و با اعتراض به نظام ظالمانه‌ی طبقاتی در عصر ساسانیان، طرفداران بسیاری در ایران یافت و در نهایت وی و پیراونش به دست انوشیروان سرکوب شدند. چه اینکه انوشیروان خود از مروّجین و تثبیت‌کنندگان نظام طبقاتی در ایران بود.[2] داستان کشتار مزدک و مزدکیان به دست انوشیروان، در منابع ایرانی، عربی و رومی آمده است. در شاهنامه می‌خوانیم که قباد ابتدا به مزدک علاقه‌مند بود، اما در ادامه از عقائد وی متنفر شد، لذا مزدک را در اختیار انوشیروان قرار داد تا او و پیروانش را از صفحه روزگار محو کند.[3] منابع تاریخی گویای این هستند که تنها در نیمی از روز بیش از هشتاد هزار مزدکی (که زندیق نامیده می‌شدند)، قتل عام شدند و مزدک نیز پوست کنده شد.[4]

منابع متعدد تاریخی، تعداد مزدکیانی که به دست انوشیروان کشته شدند را تا یکصد هزار تن نیز بیان کرده‌اند.[5] برخی دیگر منابع نیز تعداد ایرانیانی که به جرم پیروی از مزدک کشته شدند، را با عباراتی همچون «بیشمار»، «بسیار» و ... بیان نمودند.[6] شاهنامه نیز آمار مزدکیان کشته شده‌ را بیش از صد هزار نفر می‌داند.[7] فردوسی در شاهنامه چنین می‌گوید: «بدو گفت هر كو برين دين اوست،‌ مبادا يكى را بِتَن مغز و پوست‏... بدان راه بد نامور صدهزار، بفرزند گفت آن زمان شهريار... كه با اين سران هرچ خواهى بكن، ازين پس ز مزدك مگردان سخن... بدرگاه كسرى يكى باغ بود، كه ديوار او برتر از راغ بود...» پس از اینکه انوشیروان، مزدکیان را در باغی گرد آورد، همه را قتل عام نمود: «بكشتندشان هم بسان درخت، ز بر پاى و زيرش سر آگنده سخت». در ادمه سرنوشت مزدک را بیان می‌کند: «نگون بخت را زنده بر دار كرد، سر مرد بى‏‌دين نگون سار كرد... ازآن پس بكشتش بباران تير، تو گر باهشى راه مزدک مگير».

جالب است بدانیم که نام اصلی انوشیروان، خسرو بود. وی پس از قتل عام و سرکوب مزدکیان، به پاس خدمت به موبدان و اشراف، از سوی آنان «انوشگ‌روان» یعنی روان جاوید نامیده شد. این همان لقبی است که امروزه به صورت انوشیروان تلفظ می‌شود.[8] دیگر نکته قابل توجه این است که بنا بر متون تاریخی پس از قتل عام مزدکیان، موبدان زرتشتی کتاب‌ها و کتابخانه‌های مزدکی را نیز به آتش کشیدند، تا هرگونه آگاهی و دانشی که به مزدک و آیین وی مربوط بوده نابود گردد.[9] موبدان پس از این کتاب سوزی، هر چه توانستند در تحریف و ناپسند جلوه دادن آموزه‌های مزدک کوشیدند. ناگفته نماند که منابع رومی نیز از سرکوب و کشتار مزدکیان به دست انوشیروان خبر داده‌اند. چنانکه بازانس مسیحی صحنه قتل پیروان مزدک را از نزدیک و عیناً دیده و ثبت نمود.[10]

پی‌نوشت:

[1].بنگرید به مقاله «قتل عام مردم گیلان و دیلمان به دستور انوشیروان» و «قتل عام مردم بلوچستان به دست انوشیروان» 
[2]. بنگرید به مقاله «حکومتِ انوشیروان ، بر پایه تبعیض و اختلاف طبقاتی» و «جزئیاتی از نظام طبقاتی ایران باستان، آنچه نمی‌خواهند ما بدانیم !» و «گاتها و ترویج نظام ظالمانه‌ی طبقاتی» و «نظام طبقاتی و ترویج برده‌داری در ایران باستان»
[3]. شاهنامه، بر اساس نسخـــه‌ی چاپ مســـکو، بیــت 37480 به بعد...، در فهرست: "آویختـــن خســـرو، مـزدک را و کشتــــــــن وی"
[4]. ابوسعيد گرديزى‏، زين الاخبار، ترجمه و تصحیح عبدالحى حبيبى‏، تهران: دنياى كتاب‏، 1363. ص84
[5]. سرپرسى سايـــكس، تاريخ ايــران‏، ترجمه: سيد محمدتقى فخر داعى گيلانى، تهــــــــران: انتشارات افســـــــــــون، 1380. ج‏1، ص 618
و حسن پیرنیا، تاريخ ايران باستان، تهران: انتشارات دنیای کتاب، 1375. ج‏4، ص2784
ابن اثير جزرى، تاريخ كامل بزرگ اسلام و ايران، ترجمه: عباس خليلى، ابو القاسم حالت، تهران: مؤسسه مطبوعات علمى، 1371. ‏ ج‏5، ص51 
میترا مهرآبادی، شاهنامه فردوسی به نثر پارسی، تهران: نشر روزگار، 1379. ج3، ص 224 به بعد...
[6]. احمد بن على ابن مسكويه، تجارب الامم، تهران: سروش، 1369. ج‏1، ص162-169-170
و احمد بن على ابن مسكويه، تجارب الامم، تهران: توس، 1376. ج‏1، ص162-169-170
محمد بن جرير طبرى، تاريخ طبري، ترجمه: ابو القاسم پاينده، تهران: نشر اساطیر، 1375. ج‏2، ص 646
ابوحنيفه دينورى، اخبار الطوال، ترجمه محمود مهدوى دامغانى‏، تهران: نشر نی، 1383. ص 96
مجمل التواريخ و القصص، به تصحیح ملك‏الشعراء بهار، تهران: کلاله خاور، ص 74
[7]. شاهنامــــــه، بر اساس نسخـــــه‌ی چاپ مســـــکو، بیت 37426-37483، در فهرست: "آویختـــــــن خســــــــرو، مــــزدک را و کشتــــــن وی"
[8]. سرپرســـــــى سايـــــــكس، تاريخ ايـــــــران‏، ترجمــــــه: سيد محــــــــمدتقى فخر داعى گيلانى، تهــــــــران: انتشارات افســـــــــــون، 1380. ج‏1، ص 618
و مرتضى راوندى‏، تاريخ اجتماعى ايران‏، تهران: انتشارات نگاه، 1382. ج‏1، ص688
[9]. مرتضى راوندى‏، تاريخ اجتماعى ايران‏، تهران: انتشارات نگاه، 1382. ج‏1، ص654
و آرتور كرستين‌سن، ايران در زمان ساسانيان‏، ترجمه: رشيد ياسمى‏، تهران: دنیای کتاب، 1368. ص481-480
[10]. مرتضى راوندى‏، تاريخ اجتماعى ايران‏، تهران: انتشارات نگاه، 1382. ج‏1، ص654

تولیدی

دیدگاه‌ها

این چند ده هزار نفر مزدکی که فرمودید در کجای ایران قتل عام شدند؟آیا با امکانات امروزی هم میشود یکصد هزار نفر در در عرض نصف روز کشت البته در تاریخ نیامده است که ساسانیان بمب اتمی داشتند و اینکه از پیامبر اسلام روایت شده است انا ولدت فی الزمان العادل یعنی من در زمان دادگر یا عادل که همان انوشیروان دادگر یا عادل است به چه معناست؟

مزدکیان در نواحی مختلف ایران و از جمله در تیسفون و ... قتل عام شدند. اگر انوشیروان 10 هزار نظامی را مأمور اجرای این کار کرده باشد، بله ظرف نیمی از روز هم این قتل عام ممکن است. گذشته از اینکه اگر این عمل در نصف روز رخ نداده باشد، ممکن است ظرف چند روز صورت گرفته باشد (اصل ماجرا ثابت است. آمار بالای کشته شدگان نز ثابت است) حال اینکه این قتل عام چقدر به طول انجامید، میتواند نصف روز یا کمتر و بیشتر باشد. مزدکیان اگر مجرم بوده باشند، کشتن آنان با عدالت تناقضی نخواهد داشت. یعنی کشتن و اعدام افراد مجرم به معنی بی عدالتی نیست.

ضمن اینکه این عبارت "انی ولدت فی زمن الملک العادل" جعلی است. معنی عبارت این است که پیغمبر فرمود من در زمان پادشاه عادلی (انوشیروان) متولد شدم. گویا چنین روایتی هیچ سند حدیثی معتبری ندارد.

در جایی خواندم که از پیامبر نقل شده است که من در زمان دادگر عادل بدنیا آمده ام که منظور همان خسرو انوشیروان عادل است.

برای این سخن سندی روشن وجود ندارد. تمامی منابع این روایت را بدون سند بیان کرده اند. هرچند کشتن مزدکیان لزوماً به معنی بی عدالتی انوشیروان نیست. سپاس

به نظر میرسد مزدکیان و مانویان مانند منافقین و فتنه گران امروز عمل میکردند.

بله. آنچه از عملکرد مزدکیان در نوشته های موبدان وجود دارد گویای همین است. هرچند برخی معتقدند که موبدان عمداً مزدکیان را بد و ناسالم جلوه دادند.

بله همین طوره . همین خائنین وطن فروش بودند که باعث فرو پاشی ساسانیان شدند

از وقتی که ساسانیان به حکومت رسیدند مانند خلفای اموی دینشان را دستاویز خود کردند و هر بدعتی نهادند تا مردم از آنان پیروی کنند.در دوره های قبل اذیت دیگر ادیان وجود نداشت....

جناب انسان مقایسه امویان با ساسانیان قیاس مع الفارق است.با حرافی نمیشود تاریخ پر افتخار ایران را زیر سوال برد.شما انسانها چه چپ و چه راست چه گلی بر سر انسانها زدید؟جنایات انسانگرایان کمونیست شوروی و انسانگرایان غربی بویژه در هیروشیما و ویتنام هنوز زبانزد مردم جهان است.این مزخرفات انترناسیونال بدرد شوهای تلویزیونی میخورد.برای من جای تعجب دارد که گروههای قومی تجزیه طلب و مذهبی های تند رو و به اصطلاح روشنفکران انسان گرا و انترناسیونال همگی برای از بین بردن تمدن و فرهنگ ایران همدست شده اند.

من هم اعتقادم دارم که ساسانیان عین بنی امیه بودن !!!! بلکه بدتر از بنی امیه بودن ! باور ندارید ؟؟؟؟؟ شما هر بدی که بنی امیه داشتن رو اسم ببرید اون وقت من نمونه شو بین ساسانیان هم میگم !! هر غلطی بنی امیه کردن ساسانیان بدترش رو مرتکب شدن ! عزیز من با حرافی نمیشه واسه کسی و چیزی افتخار بافید !

این مطلب که مزدک مارکسیست و سوسیالیست اولیه بوده و برای رهایی انسان از قیودی مانند مالکیت و خانواده و .... مبارزه طبقاتی میکرد اساسا مزخرف است.جناب انسان دهه 60 و 70 میلادی گذشته است و همه ماهیت انسان گرایی شما را فهمیده اند.

تو دینکرت که موبدان زرتشتی خودشون نوشتن اومده که خواست مزدک و مزدکیها این بود : اجازه پرستش اهورامزدا به عنوان تنها خدای بزرگ، نبستن پوزه‌بند، خوراک دادن به مردم نیازمند بچای سپردن آن به آتش، صلح‌جویی و خودداری از گسترش دین با زور سلاح و جنگ افروزی، خودداری از تحریف اوستا، خودداری از رواج بی‌رویه عبادت و ذکرگویی، لغو جامعه طبقاتی و امکان استفاده از فرصت‌های برابر شغلی برای همه مردم، امکان ازدواج‌های بیرون از خانواده و خودداری از تصرف زنان و دختران. همین ! کتاب سوم، ترجمه فریدون فضیلت

جناب انسان آیا پیش از ساسانیان آزار مذهبی وجود نداشت؟چرا دروغ میگویید؟چه کسانی پیامبر اسلام و مسلمانان را در حجاز آزار دادند و اموالشان را غارت و آنان را مجبور به فرار به مدینه و حبشه کردند؟اعراب یا ساسانیان؟چه کسانی در مصر به آزار حضرت موسی و پیروانش دست زدند؟مصریان یا ساسانیان؟چه کسانی یهودیان را در بابل به بند کشیدند؟بابلی ها یا ساسانیان؟چه کسانی حضرت عیسی و پیروانش را تحت تعقیب قرار دادند و تا دهها سال عیسویان را به صلیب میکشیدند؟رومیان یا ساسانیان؟در تاریخ ایرانیان و بویژه ساسانیان نسبت به دیگر تمدنها بهترین رفتار را با دیگر ادیان و مذاهب داشتند.ما داریم درباره 1400 تا 1800 سال پیش صحبت میکنیم نباید فراموش کنیم که عمل ساسانیان را باید در چهرچوب روابط با دشمن قدیمی یعنی روم مسیحی شده و کمک های مسیحیان به روم سنجید.شما انسانی دروغگو هستید.

مزدک چه ربطی به رومیان و مسیحیان داشت ؟ هم مزدک و هم مانی و هم دیگر فرق و ادیان توسط ساسانیان سرکوب شدن. درباره سنوشت مانی نخوندید که چطور به جرم خراب کردن عقائد مردم زنده زنده پوستش رو کندن ؟

به قول استاد غیاث آبادی که با پژوهش هاش بدجوری موجب سوزش توهم زده های عاریایی شده ، « منابع بررسی در تاریخ جنبش مزدک و باورهای آنان بسیار اندک است و همان شمار معدود نیز منابعی هستند که به دست دشمنان و بدخواهان او نوشته شده‌اند و عملاً هیچ نوشته‌ای از آنان و یا از مدافعان آنان وجود ندارد تا محقق بتواند تنها به قاضی نرفته باشد. تنها اثری که در آن از مزدک به نیکی یاد شده و او را گرانمایه مردی با دانش و رای نامیده و در عین‌حال از زرتشتیگری ساسانی دفاع نکرده است، همانا شاهنامه فردوسی و چند بیت کوتاه، اما پرمعنای او است. » وقتی موبدان کتابهای مزدکی ها رو سوزوندن یعنی کتابسوزی راه انداختن . حالا یبه عده با پررویی بعد از اینکه کتابسوزی کردن میگن مزدک اینطور و اونطور بوده !!! خیلی جالبه ! اول اسناد مزدکیها رو آتیش میزنن بعد مزدک رو محکوم میکنن ! اول دهن مخاللف رو میندند بعد محکومش میکنن ! قضاوت عادلانه عاریایی همینه دیگه !!!

ادامه دارد . سخن از استاد غیاث آبادی که از دینکرت سوم سند داده « یکی از مهمترین منابع در زمینه باورهای مزدکیان و اختلاف آنان با زرتشتیان، عبارت است از کتاب پهلوی «دینکرد» که بزرگترین متن بازمانده به زبان پهلوی بوده و دایره‌المعارف مزدیسنا شناخته می‌شود. در آغاز کتاب سوم دینکرد، پرسش و پاسخی میان کسانی که از سخنان آنان، باورهای مزدکی آنان دانسته می‌شود با روحانیت زرتشتی آمده است. با اینکه این منبع نیز از دید گروه دوم یعنی روحانیت زرتشتی تحریر شده، اما با این وجود آگاهی‌های مفیدی در باره برخی واقعیت‌ها و اختلاف‌های میان آنان را عرضه می‌دارد. از جمله از خلال همین پرسش و پاسخ‌ها است که دریافته می‌شود مفهوم و منظور واقعی از عبارت اشتراک زنان و اموال توسط مزدکیان، مخالفت آنان با ترویج ازدواج با محارم توسط موبدان و نیز یکتاپرستی مزدکیان در برابر ثنویت موبدان زرتشتی بوده است. »

دروغ نزن لطفا تمام منابع که از نکاح با محارم است بعد حمله تازیانه نه قبل در ضمن در اوستا و گاتها چیزی نوشته نیست ثانیا خود مزدک ها ترویج نکاح با محارم یکی از جرمشون بود دروغ نزنین معلومه خرده زیادی دارین از تاریخ ایران و ایرانی ها کسی تو دنیا نشد ایرانی ها رو به ظلم یه تجاوز یا تصاحب زن و بچه مردم محکوم کنه اون هردوتش اعتراف کرد فرق رومیان وایرانیان در ازاد سازی ئ مداوا اسیران رومی و کشتن اسیران به شکل وحشیانه رومیانه که سندش در کتاب خودشون هست تاریخ هردوت..منتهی چشمانتون اونها رو نمی بینه فقط دنبال یه خللین تا بگین ایرانی ها انسانهای بدی بودند مثل عربها تازی اما کسی تو دنیا نتونست همچین چیزهای رو نسبت بده به ما

پاسخ به فرزند ایران: 1. بحث درباره مزدک هست. چه اصراری دارید که بحث رو ببرید یک سمت دیگه؟ 2. کی گفت همه ایرانیها بد بودن؟ 3. همبستری با محارم در فرهنگ زرتشتی و ساسانی کردار نیک محسوب میشد هر چند بسیاری از مردم ایران این کار رو انجام نمیدادن ولی شاهان و موبدان زرتشتی به این کار علاقه زیادی داشتن. 80 سند در این زمینه وجود داره ببینید: https://www.adyannet.com/fa/book/25068

ادامه دارد . درباره کتاب سوم دینکرت « از متن کامل این پرسش و پاسخ و نیز از بخش‌های بعدی کتاب دینکرد که ازدواج با محارم و آمیزش پدر و مادر با دختر و پسر و نیز خواهر با برادر را ترویج و توصیه می‌کند و آنرا موجب حفظ دودمان و نژاد، و نیز حفظ دارایی‌ها و ثروت در درون دودمان می‌داند، دانسته می‌شود که منظور مزدکیان از اشتراک بر زن و دارایی که همواره بگونه‌ای تحریف‌شده معنا و بازگو شده است، عبارت بوده از لغو جامعه طبقاتی و ایجاد فرصت‌های برابر در فعالیت‌های اقتصادی، لغو مالکیت دستگاه دینی بر زمین‌های زراعی، اجازه و امکان اینکه هر کس بتواند همسر خود را بدون رعایت محدودیت‌های طبقاتی انتخاب کند و دختران نیز بتوانند همسر کسی غیر از پدر یا برادر خود بشوند. به ویژه که در عصر ساسانی، هر یک از پادشاهان و درباریان و صاحب نفوذان، دارای حرمسراهای بزرگی بوده‌اند که هر دختری را برای خود دست‌چین می‌کرده و عملاً آنان را تنها از آن خود می‌دانسته‌اند و نه انسانی که اجازه و فرصت داشته باشد تا بنا به حقوق انسانی، انتخاب کننده همسر و شغل خود باشد. »

حالا ببینید چطور استاد غیاث ابادی رو میکوبن ! ایشون از دینکرت سند میده و عاریاگرایان هم در مقابل بهش فحش میدن !!! عدالت عاریایی ××× فحش درمقابل سند ! جالبه که اونایی که به اقای غیاث ابادی توهین میکنن روزی 4 تا مخاطب عاقل هم ندارن ! ولی آقای غیاث آبادی در آن واحد سایتشون 30-40 نفر آنلاین داره تا الان هم آمار بازدید سایتشون به 6757182 بازدید رسیده تا امروز 23 / 5 / 93 ساعت 12 ظهر

مزدکیان و مانویان در دوره ساسانی و پس از آن نیز بوده اند و اگر آشوب نمی کردند با آنان برخورد نمیشد.در دهه ها یاخیر یک عده مارکسیست که نه به وطن اعتقاد دارند و نه به خانواده و عده ای تجزیه طلب برای کوبیدن تاریخ ایران مزدک و مانی و پیروانش را علم کردند.در دوره اسلامی مسلمانان و خلیفه مسلمین دهها هزار تن از اینان را کشتند و زنانشان را به اسارت بردند.یک نمونه آن بابک خرمدین است.

به نظر من مزدک یک انسان آزادی خواه بوده اون از جمله کسانی بوده که حضورش برای نظام های استبدادی در طول تاریخ خطرناک بوده و برای همین او و پیروانش قتل عام شدن. اینکه یک نفر با نظام طبقاتی مخالفت کنه نشون دهنده ی روح بزرگ اونه.

آره مهسا خانم مزدک آزادیخواه بود اصلا ایشان سوسیال دموکرات بود شاید هم لیبرال دموکرات.شما هر کس با ایران ضدیت دارد عدالت خواه و آزادی خواه و فعال محیط زیست و حقوق بشر میدانیدوبیچاره مزدک که بی بی سی و صدای آمریکا و احمد شهید رو کم داشت.

عبدالحسین زرینکوب، دو قرن سکوت، تهران: انتشارات سخن، 1381. ص ۲۷۴ : پس از قتل عام مانویان مزدک روی کار آمد. آیین او تاویلی از آیین زرتشت بود. او خودش موبد بود. در پی برابری بود. هرچند اشتراکات ناموسی را به او نسبت دادند و معلوم نیست که درست باشد. ص۲۷۵: "با کشتار شگفت انگیزی بی شفقتی که انوشیروان از پیروان مزدک کرد موبدان گمان بردند که ایین پسر بامداد یکسره از جهان برافتاد اما این گمان درست درنیامد". ص 275 : بر مزدک داغ زندقه نهادند ! یعنی او را به این مسئله متهم کردند. در حالیکه چنین چیزی ثابت نشده است.

مزدکیان , گروهی یاغی بودند که علیه سرمایه داران زمان , شورش کردند.کسانی که به سرکوب مزدکیان ایراد می گیرند,چرا به نگاهی به وضع اسف انگیز سایر ادیان بویژه زرتشتیان زمان صفویان نمی نگرند.

سلام امیرمحمد گرامی؛ مزدکیان یاغی نبودند. بلکه ایم تهمتی است که موبدان زرتشتب به مزدکیان زده اند. البته از متن دینکرد -که نوشته موبدان است- میتوان فهمید که مزدک در پی اصلاحات در آیین زرتشتی و کاستن از قدرت و نفوذ موبدان بود. از همین روی او و پیراونش سرکوب و تارومار شدند. درباره رفتار صفویه هم اگر کاری خلاف شأن انجام داده باشند، ما از رفتارشان تبری میجوییم. ولی رفتارهای شاهان صفوی در مقابل رفتارهای شاهان ساسانی قطره ای خون در مقابل دریای خون است. سپاس

انوشيروان درمقابل قدرت و عدالت عظيمي وجود اورد رفتار شاهان بي مصرف قاجار و صفوي در مقابله با بهاييان زرتشتيان و يهوديان مسيحيان وضع اسف بارشان درياي خون مقابل قطره اي خون در زمان ساسانيان است!! انوشيروان با سركوب شورشيان قدرت ايران را چندين برابر كند!

انوشیروان در نصف روز چنین دریای خونی به راه انداخت. اگر این را بد نمیدانید پس حق ندارید به رفتار شاهان صفوی اعتراض کنید.

بهتره اول مشخص کنیم شورش مزدک و یا قتل عام انوشیروان در بلوچستان و گیلان و مزدکیان از بابت چه بوده. آیا ما حق داریم مخالفان خودمان را بقتل برسانیم؟ شاید ما اشتباه میکنیم. و به گفته قران همه در عقاید خود مختارند. بهتر اینست که بپرسیم اگر قتل عام توسط انوشیروان مجاز نیست پس چرا در زمان انقلاب خودمان 30هزار نفر و در بعضی اسناد تا 130هزار مخالف قتل عام میشوند ؟! آنهم مجاز ؟!؟ اگر این قتل عام سال 67 مجاز است پس به انوشیروان نیز خورده نگیرید چون آنهم مجاز است. و بهتر است اول خودمان رو تحلیل کنیم بعد گذشته را واکاوی و قضاوت کنیم . یا علی و یا اعلی

اراجیف بافتن اون هم از تاریخی که چند دهه بیشتر ازش نگذشته مسخرس ... تنها یک سند ، تنها یک سند که بگه ۳۰۰۰۰ هزار نفر در ایران بعد انقلاب اعدام شدند ... حرافی کردند درست نیست جناب ... این اعداد شما را هر سال مجاهدین خلق ( که خود قاتل هزاران هزار ایرانی هستند ) اعلام میکنه و هر سال یه تعداد روش قرار میده ... با سند حرف بزنید ... کسی منکر اعدام مشتی جانی که خون مردم را در کف خیابان ها برای دفاع از شاهی خائن ریختند نیست ... اما دروغ بافی شما و جریان های مشابهه خیانت دیکریست به برگ مکتوب تاریخ

بعضي از نظرات با كلمات باذي ميكنند و از كلمات اينكه مزدك دشمن ايران استفاده ميكنند تا احساسات مردم نسبت به ايران حساس كنند اولا در ان زمان اسم ايران نبود و دوما مزدك مخالف حكومت وقت بود وميخواست اصلاحات و يا انقلاب بكند دشمن خاك نبود دشمن حكومت بود مانند حركت انقلابي امام خميني عليه حاكميت ايا انقلاب ضد ايران يا ضد حكومت شاهنشاهي است

آره مثلا بعضی از نظردهنده ها با کلمه بازی دارن باذی میکنن!!! یاد کلاس اول ابتدایی بخیر. اردک در آب بازی می کند...

خیلی طولانی هست

گفته میشود مزدک در روستایی در خراسان دفن شده. اخیرا اشیایی از دوره ساسانیان نیز از این روستا کشف شده. نام این روستا هم مزده هست. این ممکن است حقیقت داشته باشد؟

کسانیکه ساسانیان را با بنی امیه مقایسه میکنند خودشان عربزدگانی و عرب زاده هایی بیش نیستند! وقتی درجه سواد از مملکتی رخت بر بندد و خواندن کتاب چنان سخت شود که تنها به برنامه های تلوزیونی و اخبار رادیو و روزنامه ها توجه کنند نتیجه اش بهتر از این نمیتواند باشد. دلم برای ایرانی میسوزد که نسلهای آینده اش چنین میراث دارش هستند، داعشیانی که خود سرزمین و هویتشان را بر بالای دار میکنند و از این کار لبخندی بر لب میزنند و ادعای روشنفکری و سواد میکنند! نتاسفانه این سرزمین و این خاک همیشه جولانگاه افرادی بی خرد بوده و خواهد بود ... و بسی تاسف و بسی تاسف

1. عرب زاده بودن عیب نیست. همانطور که ترک زاده و فارس زاده و یا کرد زاده و لر زاده بودن عیب نیست. 2. بسیاری از شاهان ساسانی به مراتب بدتر از خلفای بنی امیه بودند. این حقیقت است. در برابر حقیقت، احساسی رفتار نکنید.

کی گفت ساسانیان انسان های بدی بودند؟چرا شما عربها انقدر دست پا میزنین تا جنایات خودتون رو توجیح کنین رستم فرخزاد بهمن جادویه و امثال اینها جلو شما وایستادن تا دست شما بیابانگردها به ناموس وطنشون نرسه چون یه مشت گاو گوسفند هم بخونن تاریخ رو متوجه میشن چه جنایات که نکردین تو نهاوند فقط 300هزارتا زن دختر دزدیدین مطمعن باشین روز انتقام نزدیکه بخدا روزی نی شبی نی که به فکر انتقام از تازیان نباشم 14قرن در حال اتمامه وسلام به امید دیدار .

شاید روزی حقیقت برای این "فرزند ایران" روشن بشه و در لشکر مهدی (عج) با همه وجودش به ویران کردن آثار شرک و ظلم مشغل بشه. متاسفانه امثال این شخص اهل مطالعه و کتاب خوندن و فکر کردن نیستن. میرن تو تلگرام و فیس بوک و اینستاگرام و... یک چیزی میخونن و زودی جوگیر میشن و زود هم تصمیم میگیرن. برای مثال همین ادعا که عربها در نهاوند 300 هزار زن و دختر ایرانی رو دزدیدن! خوب عربها در فتح نهاوند سر جمع 30 هزار نفر هم نبودن. یعنی هر عرب 10 تا زن و دختر ایرانی رو دزدید؟ خب اون وقت مردان و پسران ایرانی کجا بودند؟ میلیونها نفر مرد و پسر جوان ایرانی کجا بودن؟! نشسته بودن نگاه میکردن؟ یا از ترس فرار کرده بودن؟ و ناموس خودشون رو دو دستی تحویل داده بودن؟ یک کمی فکر کردن خوبه به خدا. این که آدم هر ادعایی رو باور نکنه. معمولا آدمهایی که زود جوش میارن و به فکر انتقام کور میافتن زود هم تلف میشن. چه بقیه خوششون بیاد چه خوشون نیاد، عمده یاران مهدی (عج) ایرانیها هستند و بیت المفدس به دست ایرانیان فتح میشه. هر کی هم با این قضیه مشکل داره ایرانی نیست!

ضمناً موضوع بحث سرنوشت مزدک بود! چرا برخی سعی میکنن بحث رو عوض کنن؟!

خانم هما سرکوب معترضین جزوی از فرهنگ اصیل ایرانی هست. این فرهنگ و سابقه تمدنی ما ایرانیان هست که هر جا هر کس حرف مخالفی زد با او برخورد شدید کنیم. جزوی از تار و پود فرهنگ ما هست.

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.