افزودن نظر جدید

درود *** این شاهپور همان است که در سنگ‌ نبشته‌ ی خویش، تاج شاهی را از اهورامزدا دریافت نموده است. **** موبدان و بزرگان ایران زمین پشتیبان وی بودند و هرچه توانستند در زورمند شدن وی کوشیدند. **** وی نیز اینگونه هنرمندان را نابود می کرد. ****
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.