افزودن نظر جدید

منظور شباهت های فکری شیخیه،بهائیت و آقایون پایداری است.وگرنه بزرگان رپس و انگلیس مغز خر نخوردند که بخواهند همان ها را دوباره زنده کنند.اصول فکری حاکم بر این ها یکی است.الان رو نبینیداون موقع همه ی این افراد تند رو مذهبی بودند،باب را در ابتدا نایب امام زمان نمیگفتند و تا الوهیت ترفیع درجه بهش دادند.وابسته و تایید کننده ی دربار بودند.امیر کبیر را به کشتن دادند.او را روشنفکر کافر معرفی کردند.الان ببینید کیا دارن امیر رو لعن می کنند
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.