افزودن نظر جدید

اصلا شما همه رانده شده گان نفرت زده گان ، خدای خود تان هستید ! خدای خود تان در بین شما نفاق و شقاق خلق کرده است تا تمام شما که به نام سنی و شیعه و القاعده و طالب وداعش دارید مقت غذا میخورید و جهاد النکاح به راه انداخته اید ، همه تون را نابود بسازد و دنیا را از شر شما بی فرهنگ ها نجات یابد .
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.