افزودن نظر جدید

ما از جانب بهایی ها نگران نیستیم. از جانب شما نگرانیم که بنده خدایی و دین خدا رو دارن تغییر و تحریف میکنن هیچ احساس نگرانی نمیکنید . اگر سگ را دور نکنی اول پاچه ات را میگیرد بعد حلقوم...
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.