افزودن نظر جدید

شما مگر از جانب بهاییت نگرانی دارید . اینها که درصدی از یک درصد هم نیستند . ما مشکلات مهمتری داریم . هر سگی پارس کرد بخواهیم به او سنگ پرت کنیم سنگ نایاب می شود برادر من.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.