افزودن نظر جدید

درود بر شما ! پیش از هرچیزی باید دانست منظور از صداقت در قران همان حقیقت گوییست !تفسیر نمونه میگوید : « ﺻﺎﺩﻗﻴﻦ » ﺁﻧﻬﺎﻳﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﭘﺮﻭﺭﺩﮔﺎﺭ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻰﺩﻫﻨﺪ، ﻧﻪ ﺗﺮﺩﻳﺪﻯ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍﻩ ﻣﻰﺩﻫﻨﺪ، ﻧﻪ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﻴﻨﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ، ﻧﻪ ﺍﺯ ﺍﻧﺒﻮﻩ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻣﻰﻫﺮﺍﺳﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻓﺪﺍﻛﺎﺭﻳﻬﺎ، ﺻﺪﻕ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ . ___ پس هرجا سخن از صادقین می اید منظور راستگویی یا به به عبارتی حقیقت گویی نیست ! در (مایده119) اوردید : ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯ ( ﻗﯿﺎﻣﺖ) ﺭﻭﺯﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺭﺍﺳﺘﮕﻮﯾﯽ ﺭﺍﺳﺘﮕﻮﯾﺎﻥ ﺑﺮﺍﯾﺸﺎﻥ ﺳﻮﺩﻣﻨﺪ ﺍﺳﺖ . پس با این حساب من هم که راستگو هستم و مسلمان نیستم در روز قیامت سود میبینم نخیر چون الله هیچ دینی غیر از اسلام نمیپذیرد(ال عمران85)پس منظور از صادقین حقیقت گویی نیست ! در (حج30) فرمودید: از سخن دروغ اجتناب ورزید ! اما معنی اصلی ایه :...از گفتار باطل اجتناب ورزید ... در عربی کذب به معنی دروغگوییست نه باطل ! سخن باطل یعنی سخنی مخالف اسلام ،یا سخنی فاقد اعتبار و بی اساس پس این هم منعی بر دروغگویی نیست ! کذب هم همیشه به معنی سخن غیر حقیقت نیست ! شخصی چون محمد که خود را پیامبر خدا میداند تمام سخن خود را راست میداند و هرچه ضد عقاید او گفته شود دروغ است حتی اگر راست باشد پس توصیه اینها به عدم دروغ گویی به معنی حقیقت گویی نیست ! زمانی که عبدلله بن ابی سرح ادعا کرد خودش هم در نگارش و تغییر ایات قران موثر بوده است گرچه سخنش درست بود اما محمد اورا در(انعام93) دروغگو معرفی کرد حال انکه منابع تاریخی راستی سخن عبدلله بن سرح را تایید میکند : ﮐﻴﺴﺖ ﺳﺘﻤﮑﺎﺭﺗﺮ ﺍﺯ ﺁﻥ ﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺩﺭﻭﻍ ﺑﺴﺖ ...(انعام93) ...ادامه
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.