افزودن نظر جدید

باسلام- رسالت ونیز جانشینی پیامبر امری الهی وانتصابی از جانب خداوند است نه از مردگان کسی به نبوت گماشته شده است ونه بعداز مرگ پیامبر می شود برایش جانشین تعیین کرد.انتخاب ابوبکر مثل انتخاب آقای احمدی نژاد بود با این تفاوت که احمدی نژاد با رای 24 میلیون نفر ولی ابوبکر با آرای سی چهل نفری آنهم با زور وارعاب عمر ودارودسته اش انتخاب شدند. احمدی نژاد را برای یک کشور بزرگ چند ملیتی به ریاست برگزیدند اما ابوبکر را به شاهی (خلافت) یک قبیله وشهری .خدا رحم کرده که رسول گرامی اسلام در زمان حیاتشان نفرموده بودند((من کنت مولاه فهذا ابوبکر مولاه )) آنوقت برخی ها می کفتند (((مولا ))) یعنی آقا وسرور وولی ، پس ابوبکر ولی پیامبر یعنی {خدا} است!!!!؟؟؟ تاریخ وبشریت گواه است که : من کنت مولاه فهذا علی مولاه
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.