افزودن نظر جدید

البته من از یک دعانویس شنیده ام که موی خیلی بور بچه تازه به دنیا آمده یا موی سفید یک فرد خیلی مذهبی ونگه داری آن درکنار دعای آویزان شده خیلی تاثیر در دفع اجنه دارد.باید توجه داشت که مو به هیچ عنوان سیاه نباشد.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.