افزودن نظر جدید

جالبه بدونیم که خود فردوسی هم تو دستگاه شعر عربی شعر می گفت ! یعنی تو ایران باستان شعرها به صورت هجایی بود. مثل شعرهای امروز هند . اما عربها تو دستگاه هایی شعر می گفتن که یکیش اینه : فـَعـولـُن فـَعـولـُن فـَعـولـُن فَعَل ! و اشعار شاهنامه فردوسی دقیقاً بر همین وزن هست ! یعنی اشعار شاهنامه هم وزن عربی داره و یک اقتباس از دستگاه های عروض شعر عرب هست !
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.