افزودن نظر جدید

اشعار شاهنامه فردوسی که میگه ایرج پسر فریدون با کنیزاش رابطه جنسی داشت و از اون کنیز بچه دار شد و فریدون هم اون بچه رو خیلی دوست داشت ! یعنی مایه ننگ نمیدونست ! بر آمد برين نيز يك چندگاه شبستان ايرج نگه كرد شاه / يكى خوب چهره پرستنده ديد كجا نام او بود ماه آفريد / كه ايرج برو مهر بسيار داشت قضا را كنيزك ازو بار داشت / پرى چهره را بچه بود در نهان از آن شاد شد شهريار جهان‏ / از آن خوب رخ شد دلش پر اميد بكين پسر داد دل را نويد /
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.