افزودن نظر جدید

این همه باستان پرستا دارن غوغا میکنن که ما برده و کنیز نداشتیم ! خوبه دمشون یعنی دم خروس زده بیرون !!!!
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.