افزودن نظر جدید

سلام گرامی، در نظر ما همانطور که در قرآن آمده است، یک زن به نام آسیه الگوی همه مردان و زنان ایماندار است. ما مسلمانانِ شیعه، محور جهان هستی را یک زن میدانیم. معتقدیم که هستیِ انسان به برکت 12 امام است که همه این 12 امام حول محور یک زن میچرخند و در حقیقت، یک زن مرکز جهانِ انسانی است و آن هم فاطمه دختر محمد (ص) است. حُجَّةُ اللهِ عَلَی الحُجَج
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.