افزودن نظر جدید

من به دین زردتشت به عنوان یک دین الهی احترام میگذارم و این رو میدونم که حضرت محمد وقتی خانمشون پریود میشدن باهاشون ملاعبه و عشق بازی رو داشتن و فقط نزدیکی تو این دوره رو نداشتن ویک خانم بخاطر قاعدگی از خانواده ترد نمیشده .وحتی اگه روزهای عادت بیشتر بشه از حد معمول. نماز وروزه داره ومثل مابقی روزهای غیر پریودی میباشه .
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.