افزودن نظر جدید

باسلام : شمایی که این ها رو نوشتید و مطالعه دارید لطفاًیرید یک بار زندگی نامه حضرت عمر (رَضیَ‌اللّه‌تَعالیٰ‌عَنٰهٌ) رامطالعه نمایید تا درست ایشان را بشناسید که چگونه زندگی میکردند چگونه حکومت میکردند وهم چنان رفتارشان بازیردستانشان ونیزحفظ وگسترش دین مبین اسلام تا دورترین نقاط وایجاد بزرگترین امپراطوری زیر پرچم اسلام وبسیاری از رشادت هایی که باید هر کدام به طورجداگانه و مختصر مطالعه شود تابشناسیم که حضرت عمر(رض)چه مرد بزرگی بودند و بدانیم که چرا حضرت محمد مصطفیٰ(صَلیِ‌اللّهُ‌علَیْهِ‌وَآله‌ِوَصَلَمْ)به ایشان لقب (فاروق اعظم)را دادندو.... __خوب است اطلاعات اشتباه در اختیار مردم نگذاریم ونامه اعمالمان را سنگین تر نکنیم با احترام
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.