افزودن نظر جدید

حق این بوده که زودتر خود کشی کنی چون که از این عالم هیچی متوجه نشدی. چون اگه چیزی متوجه میشدی با خدا رابطه ات اینطور نبود
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.