جهان‌بینی و انسان‌شناسی اشتباه در آموزه‌های خانم اعظم جبلی

  • 1403/01/20 - 12:02
خانم اعظم جبلی در مورد آفرینش جهان و انسان مدعی است، انسان همانند جهان از هفت بُعد آفریده شده است. بعد جسمانی، روحانی، ذهن، عواطف، ملکوت، آسمانی و بعد نورانی ما است. ایشان بر اساس این ادعای بی‌دلیل آموزش‌های کاربردی خود را ارائه می‌دهد.
 جهان‌بینی خانم اعظم جبلی

.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ خانم جبلی مدعی است که با یک سری آموزه‌ها به آرامش و ثروت دست یافته است و این آموزه‌ها را در اختیار دیگران قرار می‌دهد. البته باید هزینه دوره‌های آموزشی را از قبل پرداخت کنید.

یکی از مطالب موهن ایشان این است که آفرینش انسان را در هفت بُعد می‌داند و دلیلی بر این ادعاها هم نمی‌آورد؛ الا یک تشبیه غلط. وی می‌گوید: «انسان از هفت بُعد آفریده شده همانطور که جهان از هفت بعد آفریده شده است. بعد جسمانی، روحانی، ذهن، عواطف، ملکوت، آسمانی و بعد نورانی ما است. چهار بعد را در این دنیا استفاده می‌کنیم و سه بعد برای بعد از انتقال به جهان دیگر است. غذای بعد جسم، غذا و لباس و خواب است. غذای بعد روحانی، نماز، روزه، عیادت از مریض، صله‌رحم، انفاق و... است. غذای ذهن، آموزش دیدن است که مهم‌ترین بعد است؛ بعضی مفسرین گفته‌اند ذهن، همان شیطان است و ذهن می‌آید چیزی را برای شما بزرگ می‌کند. غذای ذهن آموزش دیدن و کلاس رفتن و مطالعه کردن است و هر روز روی آگاهی کار کردن است، تا انسان به موفقیت برسد. ذهن وقتی آموزش می‌بیند باورپذیری انسان بالاتر می‌رود.

  بعد عواطف، محبت کردن به خود است، آن روی پاک خودمان رو ببینیم، به خودمان عشق بورزیم، خودمان را سرزنش نکنیم و... با رسیدگی به این چهار بعد، به شکوفایی و موفقیت می‌رسیم. بعد عواطف و ذهن از همه مهم‌تر است. شخصی که غذای جسم و روح را می‌دهد، غذا و لباس برای خود تهیه می‌کند، نماز و روزه و انفاق می‌کند ولی به بعد عواطف و ذهن توجه نمی‌کند، به‌نتیجه مطلوب نمی‌رسد چون اصل با بعد عواطف و ذهن است. در دوره «ذهنیت ثروت ساز» با همه بعدهای شما کار می‌شود. در دوره «من دوست داشتنی» که هدیه می‌گیرید یاد می‌گیرید که چطور عواطفتان را سیراب کنید». [1]

 ابتدا باید ایشان ثابت کند جهان از هفت بُعد خلق شده است. بعد از آن بیاید ادعا کند که خلقت انسان هم هفت بُعدی است.  ایشان در ادعاهای بدون پایه خود بیان می‌کنند که هفت بُعد انسان شامل: بُعد جسمانی، روحانی، ذهن، عواطف، ملکوت، آسمانی و بعد نورانی ما است. منظور ایشان از بعد روحانی آیا روح است؟ این تقسیم بر چه اساسی است. تقسیم وی اشتباه است؛ زیرا اگر انسان را دارای بُعد مادی (جسم) و روحی (روحانی) بدانیم، ذهن و عاطفه انسان در عرض بُعد روحانی فرار نمی‌گیرند، بلکه ذیل بُعد روحانی، یا جسمانی (اگر تقسیم ناظر به بعد فیزیکال ذهن باشد) قرار می‌گیرند. این یک تقسیم‌بندی بدون مبنا و غلطی است.

 خانم جبلی همچنین بیان می‌کنند که بعد ذهنی و عواطف مهم‌تر از بقیه هستند؟ این سخن هم غلط است، حقیقت وجودی انسان بعد روحانی است پس این بعد مهم است، ذهن و عواطف (اگر هم بشود آنها را در عرض بعد روحانی قرار داد)، پایین‌تر از این بعد هستند. هر چند ذهن و عواطف ابزار روح هستند و ادعای خانم جبلی غلط است.

 ایشان سه بُعد دیگر هم می‌شمارند و مدعی هستند بُعد ملکوت، آسمانی و بعد نورانی ما، سه بُعدی هستند که برای بعد از انتقال به جهان دیگر استفاده می‌شوند. چنین تقسیمی در فلسفه اسلامی نداریم که بُعد نورانی و آسمانی و ملکوتی در عرض هم هستند و برای بعد مرگ انسان می‌باشند. ایشان یک مطالبی شنیده است و دارد بدون تخصص و سواد لازم آنها را بیان می‌کند، فلسفه علم بسیار سختی است و فهم جهان‌بینی در حیطه فهم هر کسی نیست. ملکوتی که برای روح ذکر می‌شود در حال حاضر نیز وجود دارد و برای بعد از مرگ نیست.

 پی‌نوشت:
  [1]. صوت خانم اعظم جبلی نزد نویسنده موجود است.
محمد جواد نصیری

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.