افزودن نظر جدید

متاسفانه عدم شناخت یا منافعی اعث این امر می شود. بنظر می رسد جرم این افراد از مفسد فی الارض هایی که محارب یا...هستند بیشتر اس. چون از بحران ها و بدبختی های مردم ارتزاق می کنند و یک جمع کثیری که خود در بحران هستند را به مرحله نابودی می کشانند وکورسوی امیدشان را از بین می برند و خانواده های زیادی را دچار مشکلات عدیده می کنند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.