افزودن نظر جدید

کوروش کسی است شهر اپیس را نابود کرد برای کشورگشای مقداری قطران با خود اورد و این شهر را به اتش کشید
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.