افزودن نظر جدید

دوست داشتن کوروش بزرگ کوروش پرستی نیست اما اگر پرست به معنای پرستاری و مراقبت را در نظر بگیری آری از کوروش بزرگ محافظت میکنیم در برابر جریان قوم‌های تجزیه طلب و احیانا مذهبی نماهایی که از سر جنون به دشمنی پرداختند. بعد هم دیگران را به همدستی با صهیونیسم متهم می‌کنند درحالی خودشان روی دیگر‌سکه اند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.