افزودن نظر جدید

نکته ای را عرض کنم که این شب‌ها (رمضان 1400 خورشیدی) سریال احضار پخش می‌شود. آن خانم (مینو) روح کامرانی را احضار میکند تا مائده و زهره با او گفتگو کنند. اما واقعیت این است که آن روح، روح کامرانی نیست. بلکه یک جن است که خود را به عنوان روح کامرانی معفی کرده است. همان گونه که در متن مقاله آمده، روح انسان پس از مرگ وارد برزخ میشود. در دنیا نمیماند که بخواهد هر لحظه پیش مینو یا هر کس دیگری بیاید.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.