افزودن نظر جدید

امیرحسین جان از تناقض سنکوپ نکنی! از تحزیه طلبا بدتون میاد؟ پس برای چی از عبدالحمید طرفداری میکنید؟
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.