افزودن نظر جدید

تابید نوری از تو به انگور و شد شراب، هر کس که بوسه زد به ضریحت خمار شد [صلوات یادت نره]
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.