افزودن نظر جدید

درود بر شما. محتوای این گل نبشته بابلی بیشتر به لاف و گزاف می ماند تا منشور حقوق بشر و آزادی ادیان!!. در خود همین استوانه کوروش نبونید رو سرزش می کند که چرا بت نمی پرستی؛ و این منافات دارد با مقوله آزادی پرستشی که دوستان باستانگرا بدان قائلند!
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.