افزودن نظر جدید

هم مطلب چرک نامه نجف زاده اتابکی و هم مطلب کوروش که کیخسرو نیست عالی بود خاهشا رسما در مورد نام کوروش در منابع ایرانی _ اسلامی و آثارالباقیه با بی خردگان بحث کنید وانها را شکست دهید زیرا جدیدا مطلبی با عنوان پاسخ به منتقدان کوروش و کیخسرو نوشتند با تشکر در ضمن محرم رو به شما تسلیت می گم
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.