افزودن نظر جدید

شیخ احمد در هیچ جا اشاره ای نکرده که بعد او سید کاظم جانشینش شود
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.