افزودن نظر جدید

سلام. ممنونم که نظرتان را فرستادید. نشر اکاذیب نیست، عزیز. این نوشتار مستند هست. شما میفرمایید که ایزدان، فرشتگان هستند. اما تصویر اینها در قرآن و اوستا نشاندهنده این است که آنها جن هستند. دیوها هم جن هستند. ایزدان هم حن هستند. جنگ بین اینها هم جنگ بین دو گروه از جنیان هست. این برداشت من هست و در متن نوشتار هم اسنادی بر این مدعا بیان شده است. موفق باشید.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.