افزودن نظر جدید

پیش از مطلب دادن باید اطلاعاتِ خودتونُ به حدی رسونده باشید که اون مطلب کودکانه نباشه / اون اجنه هایی که میگید با فرشتگان یا همان ایزدان یکی نیستن ; اجنه ها یا همان دئو یا دیو مانندِ : آشموغ - دروج نسو - ساوول و ... ( دیوهای کماله رو بخونید ) / ولی فرشتگانِ زرتشت مانندِ : هوروتات و مرتات که در قرآن همون هاروت و ماروت دو فرشته هستند در سوره بقره - یا مثلا فرشته ی اُشهنای که در یهود و اسلام همون شوحنای هستِش ...
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.