افزودن نظر جدید

1. اینکه بهرام یک جن بوده چند دلیل و شاهد و مدرک داره. اینکه بهرام از دیدن موی آغشته به خون و صحنات تهوعآور لذت می‌بره "یک" دلیلی هست که نشون میده فرشته نیست. بلکه جن هست. 2. یک مسلمان، فقط الله رو پرستش میکنه و هیچ انسانی رو پرستش نمیکنه. خشم و عصبانیت باعث نشه لب به حرف ناحق باز کنید. اسلام راه انسان به سوی خداست. پلی که خداوند بین خود و انسان برقرار کرده.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.