افزودن نظر جدید

پاسخ به آریا – بخش 4: اما در باب وحشی گری، یقینا کوروش هخامنشی، وحشی ترین شخصیت تاریخ بشر است که مردم اوپیس را قتل عام کرد: https://w57.ir/JuX در رتبه بعدی هم بزرگان زرتشتی قرار دارند که بنا بر متن یادگار زریران، میلیون ها نفر از مردم آسیا را قتل عام کردند. در شاهنامه هم آمده که اسفندیار به خاطر ترویج دین زرتشتی آن قدر انسان کشت که زمین پر از اجساد بی‌سر شده بود: https://w57.ir/JuB
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.