افزودن نظر جدید

پاسخ به آریا – بخش 3: امامان شیعه قبله گاه پاک ترین انسان‌ها بوده اند. وصیت نامه شهید محمدابراهیم همت را بخوانید. وصیت نامه شهید خرازی و شهید بابایی و شهد عباس دوران و شهید محمود کاوه... طبیعی هست که افراد خبیث، به این قبله گاه، اهانت کنند. اما ایرادهای غلطی که به اشتباه از اسلام گرفتید: درباره برده داری: قرآن بارها به آزاد کردن بردگان دستور داده (عِتق رقبه) و این کار را موجب آمرزش گناهان دانسته است. به همین علت، امامان شیعه، بردگان را میخریدند، تربیت میکردند و آزاد میکردند. اما کوروش و داریوش و بزرگان زرتشتی همگی برده داران کلّاش بودند. اسناد بسیار و حتی کتیبه‌ها بر این امر دلالت میکند: https://w57.ir/J6D این قضیه آن قدر واضح است که جز افراد بیسواد یا کذاب، آن را انکار نمیکند
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.