افزودن نظر جدید

اهورا و اهریمن برادر دوقلو بودند که فرزند عزازیل و یک انسان بودند عزازیل یک جن از تیره ی شیاطین بوده که همکار ابلیس بوده است که در تمدن سومر بابل و ماد پرستیده میشدند اهورا به خداوند یکتا یا همان مزدا ایمان می آورد و با برادرش میجنگد و این جنگ تا ابد ادامه خواهد داشت این دین یکتا پرستانه بوده تا زمان ساسانیان که موبدان آنرا تحریف کرده و اهورا و مزدا را یکی کردند و همان تحریف اتفاق می افتد
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.