افزودن نظر جدید

کاربری که اینجا با نام توربوراتور براتون کامنت گذاشته یک پانترک تجزیه طلب تبریزی ساکن تهران است ببینید چنده دتا اکانت در ویکی پدیا ساخته است و جعل تاریخ می کند. اسم انگلیسی و فارسیشو سرچ کنید طرف به اقوام مختلف فحاشی کرده. ما از طریق وزارت اطلاعات به زودی دستگیرش می کنیم این تجزیه طلبو. سلام کاربر Mr,p_balçi https://fa.wikipedia.org/wiki/ویژه:مشارکت‌ها/Mr,p_balçi https://fa.wikipedia.org/wiki/ویژه:مشارکت‌ها/Turboratur https://fa.wikipedia.org/wiki/ویژه:مشارکت‌ها/Jkhf9 https://fa.wikipedia.org/wiki/ویژه:مشارکت‌ها/سانی20 https://fa.wikipedia.org/wiki/ویژه:مشارکت‌ها/Night_2020 https://fa.wikipedia.org/wiki/ویژه:مشارکت‌ها/Mobina,_R1 https://fa.wikipedia.org/wiki/ویژه:مشارکت‌ها/Mr_fari https://fa.wikipedia.org/wiki/ویژه:مشارکت‌ها/B13,_feri https://fa.wikipedia.org/wiki/ویژه:مشارکت‌ها/Yossardaz https://fa.wikipedia.org/wiki/ویژه:مشارکت‌ها/Elmansh https://fa.wikipedia.org/wiki/ویژه:مشارکت‌ها/Mahdidini https://fa.wikipedia.org/wiki/ویژه:مشارکت‌ها/Saeid_120 https://fa.wikipedia.org/wiki/ویژه:مشارکت‌ها/Hosseini_azaran https://fa.wikipedia.org/wiki/ویژه:مشارکت‌ها/N-Panahiazar https://fa.wikipedia.org/wiki/ویژه:مشارکت‌ها/Guzalzade https://fa.wikipedia.org/wiki/ویژه:مشارکت‌ها/Hamed.Tabriz https://fa.wikipedia.org/wiki/ویژه:مشارکت‌ها/Abhoko98 https://fa.wikipedia.org/wiki/ویژه:مشارکت‌ها/Abadpours https://fa.wikipedia.org/wiki/ویژه:مشارکت‌ها/Babak_khoram https://fa.wikipedia.org/wiki/ویژه:مشارکت‌ها/Amir_ghorbanpour https://fa.wikipedia.org/wiki/ویژه:مشارکت‌ها/5.200.96.51 https://fa.wikipedia.org/wiki/ویژه:مشارکت‌ها/5.218.226.82 https://fa.wikipedia.org/wiki/ویژه:مشارکت‌ها/5.121.223.201 https://fa.wikipedia.org/wiki/ویژه:مشارکت‌ها/5.74.199.75 https://fa.wikipedia.org/wiki/ویژه:مشارکت‌ها/5.122.128.228 https://fa.wikipedia.org/wiki/ویژه:مشارکت‌ها/5.126.67.97 https://fa.wikipedia.org/wiki/ویژه:مشارکت‌ها/5.161.57.41 https://fa.wikipedia.org/wiki/ویژه:مشارکت‌ها/5.115.193.78 https://fa.wikipedia.org/wiki/ویژه:مشارکت‌ها/79.141.163.37 https://fa.wikipedia.org/wiki/ویژه:مشارکت‌ها/64.62.219.157
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.