افزودن نظر جدید

با سلام اهورا یعنی گاو رهبر رئیس گله رهبر و رهنما که به خورشید گفته میشود اجدادمان ستاره شناسی و.... بلد بود مزدا هم نام خداست پس لطفا وقتی چیزی نمیدانید با اون مغز کوچکتان نظر ندید
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.