افزودن نظر جدید

کل ادیان در این سه عبارت خلاصه میشه پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک من خواهشم ازت اینه که درست فکر کن درست حرف بزن و درست کار کن مگه میشه شیطان که مظهر تمام شرارت ها اشت دستور به نیکی بدهد؟ تمام انبیای عالم فرستاده شدند برای آدم کردن عرب و اسرائیلی، هنوز هم آدم نشدن و دارن میزنن تو سر هم این ایرانیه که تمدن داشته و داره حالا تو میخوای مارو شیطان پرست کنی؟ هیچ آیین مذهبی زیباتر از آیین عید نوروز در جهان نیست شیطان دشمن انسانه در جهت رشد انسان قدم برمی‌داره؟ عذر میخوام حرفات خیلی..... آقای اَدانا!!
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.