افزودن نظر جدید

بر اساس زبان اوستایی. در این زبان، حرف « اَ » ادات نفی است. هوره در اوستایی / سورَه در هندی، به معنی پاک است و مزدا هم دانا.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.