افزودن نظر جدید

سلام بزرگوار شما بر چه اساسی معتقدید که اهورامزدا یعنی اَ + هورا + مزدا یعنی (ناپاک دانا)؟
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.