افزودن نظر جدید

سلام؛ پاسخ شما کامل نیست، شما گفته بودید: طبری و مورخین کلاسیک ایرانی هم میگویند زرتشت از بنی اسراییل بود. و توسط ارمیای نبی (یا شاگردان نزدیک ارمیای نبی) نفرین شد و به طرف ایران فرار کرد و دین زرتشتی را پایه گذاری کرد. طبری و مورخان کلاسیک کجا کل این ها رو گفته اند؟
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.