افزودن نظر جدید

سلام. شاید. به نظر من اهورامزدا یعنی اَ + هورا + مزدا یعنی (ناپاک دانا). که به نظر می‌رسد این همان ابلیس در تورات باشد. چون طبق تورات، ابلیس، ناپاک ولی دانا بود. طبری و مورخین کلاسیک ایرانی هم میگویند زرتشت از بنی اسراییل بود. و توسط ارمیای نبی (یا شاگردان نزدیک ارمیای نبی) نفرین شد و به طرف ایران فرار کرد و دین زرتشتی را پایه گذاری کرد.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.