افزودن نظر جدید

این سنت خداوند است که نتیجه همه تلاش‌های شیطان، نهایتاً به بُرد بندگان خوب خداوند مُنجَر خواهد شد. در بیست سال آینده، تعداد ایمانداران مسلمان، به مراتب بیشتر و ایمان‌ها به مراتب محکم‌تر از امروز خواهد بود. این یک سنت الهیه است چنان که در زمان امام زین العابدین علی بن الحسین، فقط 4-5 نفر در مدینه دوستدار اهل بیت بودند. اما در کمتر از نیم قرن بعد، موج دوستی و محبت به اهل بیت آن چنان شدت گرفت که منصور سفاح انگشت به دهان ماند. تاریخ تکرار خواهد شد.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.