افزودن نظر جدید

با سلام. ممنون. یک نکته درباره کلیپ چهارم که کوروش خود را شاهنشاه چهارگوشه جهان نامیده. این تفاخر به گرفتن جهان, می تواند استعاره و تشبیه باشد و مقصود شاه مناطق مشهور و تمدنی آن دوره باشد. شبیه این استعاره، به الکساندرکبیر نیز توسط بابلی ها داده شد: «"الکساندر ، شاهنشاه عالم و خدیو جهان" ، به بابل داخل شد در بیست و چهارم [برابر با 1 اکتبر] در صبح ، "پادشاه جهان" [اسکندر] خواسته ها و استراتژی هایش را اندیشه کرد و ستون های لشکر را تنظیم ساخت و حمله کرد ، روبروی یکدیگر جنگیدند و او [الکساندر] شکست سختی بر لشکریان شاه [داریوش] وارد ساخت ، شاه [داریوش] لشکریانش او را ترک گفتند و به شهرهایشان بازگشتند ، آنها رو به سوی شرق فرار کردند"» http://organon.blogfa.com/post/89 حتی در قرآن هم چنین چیزی دیده می شود؛ در ماجرای طوفان نوح(ع). طوفان نوح برخلاف بینش اسرائیلیاتی جهانی نبوده و محدود به منطقه محل سکونت ان پیامبر بوده. اما ناآشنایان به مباحث دینی و تاریخی, واژه "زمین" در آیه 26 سوره نوح را, به کلیت زمین و جهان در نظر می گیرند در حالی نگاه دقیقتر و استفاده از احادیث, معلوم می دارد که زمین محدود به زمین منطقه سکونت نوح پیامبر بوده است.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.