افزودن نظر جدید

جناب هو121، در همین سایت مقاله ای هست با عنوان نور سیاه. که بزرگان تصوف گفته اند که نهایت کمال، رسیدن به این نور سیاه است. این نور سیاه چیست جناب هو121؟ پاسخ: شیطان. ببینید طبق روایات، ابلیس بین زمین و آسمان یک عرش دارد (یک عرش دروغین) که به وسیله آن اهل تصوف و عارفان دروغین را فریب داده. بزرگان تصوف اغلب، خواسته یا ناخواسته تحت بندگی شیطان بودند. نشانه‌اش همین که دروغ میگویند و ریا میکنند و تهمت میزنند. خود شما هم به ما تهمت زدید که کتاب مکارم الاخلاق را قرآن خودمان میدانیم! خود دانید جناب. میخواهید در تاریکی دروغ و تهمت همین طور ادامه بدهید؟ این کارها را نکنید.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.