افزودن نظر جدید

«به امید آن روز که نسل خیانت پیشگان از شر این امت و ملت کوتاه شود.» فازتون در این جمله چیه؟؟؟ به نظر میرسه امیدوارید پهلوی ها از شر امت اسلام و ملت امارات خلاص شوند!!!
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.