افزودن نظر جدید

واقعأخدارو شکر که حکومت پهلوی ملعون سقوط کرد
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.