افزودن نظر جدید

کثافت های پان عربیسم حروم زاده خود پیامبرتون گفته:اگر علم در ثریا باشد مردانی از سرزمین ان بدان دست خواهند یافت (اثبات غنای فرهنگ ایرانی و علم در ایران باستان اگر تازیان برتر از اریاییان بودند پس چرا ننوشت عرب ها؟!؟!؟؟!!؟.!!.!!.!!!.!!؟!(
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.