افزودن نظر جدید

در خلط مبحث بسیار تازه کار هستید.آرامیان و ایلامیان نه از نظر زبان نه نژاد و نه خط هیچ پیوندی به هم نداشتند.یه پیوند علمی بگید .من به عنوان مترجم زبانهای آرامی ،پهلوی ،عربی و عبری و نیز پژوهشگر اقوام سامی و تاریخ زبان های سامی ،شما و تمام گروهتون رو به مناظرهء رسمی دعوت میکنم. چشم به راه پاسختان هستم
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.